Javne evidencije

 • djelovodnik;
 • evidencija odbornika Skupštine opštine Pljevlja;
 • evidencija o održanim sjednicama, dnevnim redovima sjednica i prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine opštine Pljevlja i radnim tijelima Skupštine, aktivnosti odbornika na sjednicama Skupštine opštine Pljevlja;
 • evidencija odborničkih pitanja i odgovora na odbornička pitanja;
 • evidencija članova radnih tijela Skupštine;
 • evidencija o radu Etičkih komisija i Savjeta za zaštitu lokalne samouprave;
 • evidencija klubova odbornika političkih partija koje imaju odbornike u Skupštini opštine Pljevlja i;
 • evidencija medija u Pljevljima čiji predstavnici prisustvuju sjednicama Skupštine;
 • evidencija D.O.O. i ustanova čiji osnivač je Opština;
 • evidencija članova Odbora direktora i drugih organa upravljanja D.O.O. i ustanova čiji je osnivač Opština, a koje imenuje Skupština opštine;
 • evidencija dobitnika Novembarske nagrade opštine Pljevlja i članova Žirija za dodjelu Nagrade;
 • evidencija drugih javnih priznanja;
 • evidencija zaposlenih u Službi Skupštine;
 • evidencija članova komisije za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje;