JAVNI  POZIV Za  „Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2023. godinu

Na osnovu člana 26 Odluke o finansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.08/19 i 20/20), Sekretarijat za sport i mlade opštine Pljevlja  r a s p i s u j e:

J A V N I  POZIV

Za  Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2023. godinu

I – Pozivaju se sportske organizacije-sportski klub, sportsko-rekreativno društvo, školsko sportsko društvo, sportske organizacije lica sa invaliditetom (klub ili društvo), registrovane na teritoriji opštine Pljevlja u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore („Sl.list CG“, br.44/18), da dostave svoje obrazložene predloge za „Dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2023. godinu, i to u slјedećim kategorijama:

1. najbolji sportista

2. najbolja sportistkinja

3. mladi perspektivni sportista

4. mlada perspektivna sportistkinja

5. sportska ekipa godine

6. sportski radnik godine

7. trener godine

II – Predloge na propisanom obrascu dostavljati u zatvorenoj koverti na adresu opština Pljevlja- Sekretarijat za sport i mlade (Komisija) sa naznakom „Dodjela godišnjih priznanja iz oblasti sporta“ za 2023. godinu, predlozi se mogu dostavljati u periodu od 15. 11. 2023. godine zaključno sa 08.12. 2023. godine.

III– Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji br. 33 opštine Pljevlja u vremenu od 11.00h-14.00h, na broj telefona 068/790-480 i na e-mail: milica.sekulic@pljevlja.co.me .

IV– Javni poziv će biti objavljen na zvaničnom sajtu opštine Pljevlja od 15. 11. 2023. godine.

Prijavni obrazac možete pogledati OVDJE.

                                                                                                                                         VD SEKRETARKE

                                                                                                                                              Milica Sekulić