JAVNI POZIV za sufinansiranje rada narodnih kuhinja

Na osnovu člana 6 Odluke o sufinansiranju programa rada narodnih kuhinja („Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 4/24) Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja Pljevlja  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV za sufinansiranje rada narodnih kuhinja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja za 2024. godinu u iznosu od 70.000,00 €, namijenjenih za sufinansiranje programa rada narodnih kuhinja u Pljevljima.

Narodna kuhinja kao poseban oblik socijalne zaštite je usluga u opštini Pljevlja koja podrazumijeva pravo na jedan besplatan topli obrok dnevno šest dana u sedmici osim nedjeljom, kada se korisnicima obezbjeđuje lanč paket. Pravo na korišćenje usluga narodne kuhinje imaju korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, penzioneri sa minimalnom penzijom i druga lica koja spadaju u kategoriju najugroženijih građana opštine Pljevlja.

Pravo na sufinansiranje programa rada narodnih kuhinja imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja, koje u svom statutu imaju definisanu oblast pripreme, posluživanja i dostave hrane licima u stanju socijalne potrebe.

Prijava se podnosi Sekretarijatu za kulturu, socijalna i druga pitanja na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa internet stranice Opštine  www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac prilažu se sledeća dokumenta:

  • godišnji plan i program rada pružanja usluga narodne kuhinje sa analizom potreba,
  • finansijski plan sa obrazloženom procjenom broja korisnika usluga narodne kuhinje,
  • ovjerena kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija,
  • dokaz o obezbijeđenom prostoru  i opremi za obavljanje ove djelatnosti,
  • Kopija statuta organizacije.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja na arhivu Građanskog biroa Opštine, sa naznakom „Sufinansiranje programa rada narodnih kuhinja“ i nazivom podnosioca prijave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, od 05.02.2024. godine do 20.02.2024. godine (do 15 h ).

Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Nakon donošenja Odluke o sufinansiranju programa rada narodnih kuhinja Predsjednik opštine će zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama, kojim se definišu međusobna prava i obaveze, način isplate i korišćenja sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom programa.

Sve informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u kancelarijama Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), putem e-maila danijela.nenadic@pljevlja.co.me ili na telefon broj 068-790-509.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

                                                                                                         S E K R E T A R K A

                                                                                              Sanja Đondović