Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti

  • Obezbjeđivanje uslova za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti i vršnjačkog nasilja kroz informisanje javnosti o štetnim uticajima droge, alkohola, kockanja i pušenja, kao i negativnog uticaja intemeta na građane, djecu, mlade, sprovođenje edukativnih aktivnosti, praćenje strategija koje su vezane za problematiku bolesti zavisnosti i vršnjačkog nasilja, priprema propisa, programa i dragih akata vezanih za ovu oblast;
  • Obezbjeđivanje uslova za razvoj obrazovanja kroz vođenje baze podataka o broju djece, učenika i studenata u redovnom sistemu obrazovanja, stipendiranje studenata, nagrađivanje talentovanih osnovaca, srednjoškolaca, studenata, podrška vannastavnim aktivnostima, izdavanje uvjerenja za studentske domove, upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe, priprema propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj obrazovanja;
  • Obezbjeđivanje uslova za razvoj omladinske politike (djeca i mladi) kroz pripremu propisa, programa i dragih akata;

Lokalni akcioni plan za mlade (2021)

DOKUMENTA VEZANA ZA OBRAZOVANJE

AKTIVNOSTI