Sekretarijat za društvene djelatnosti

Sekretarka

Emina Salihović, prof.engleskog jezika i književnosti.

Rođena 9.6.1972.godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Pljevljima, a Filološki fakultet, odsjek anglo-američke studije, u Prištini. Nosilac diplome Luča I.

Zvanja: Specijalista u oblasti inkluzivnog obrazovanja – 13 modula. Završni rad na temu ,,Način funkcionisanja multidisciplinarnog tima u udruženjima roditelja djece sa posebnim potrebama’’ odbranila na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2008). Zvanje Savjetnika u nastavi stekla 2014.godine.

Programi stručnog osposobljavanja: tronedeljno usavršavanje (Britanija-2005); crnogorsko-finski projekat u inkluzivnom obrazovanju (Finska-2007); projekat Save the Children-a i Zavoda za školstvo ,,Obuka za TOT“ (2008-2009); program Američke ambasade “Teaching Tolerance through English“ (Mađarska-2011), program Centra za nenasilnu akciju (Makedonija-2012); Program Savjeta Evrope za stručnjake iz oblasti obrazovanja – ’’Pestalozzi Programme“ (Njemačka-2013; Kipar-2017).

Radno iskustvo: JU OŠ ,,Boško Buha“ 1997-2014. Opština Pljevlja – Menadžer opštine 2014-2019.