Oбавјештење – Мјесна заједница Оџак

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице OЏАК да ће се Збор грађана на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

23. 11. 2023. године у  четвртак  у 18:00 часова  у Основној школи „Михаило Жугић“ у Оџаку

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

Предсједник Савјета МЗ Оџак                        

Станко Мрдак