Odluke sa XXII sjednice SO Pljevlja

Zaključak – Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja

Zaključak – Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2019/20 godinu

Zaključak – Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01.2020. – 31.12.2020.

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod“ Pljevlja

Program uređenja prostora za 2021. godinu

Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Pljevlja u periodu 01.01. – 31.03.2021. godine

Odluka o upotrebi simbola Opštine Pljevlja

Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika opštine o privremenom finansiranju Opštine Pljevlja u periodu 01.01. – 31.03.2021. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o amblemu opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2021

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod“ Pljevlja

Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja

Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte