Služba za društvene djelatnosti

  • Obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u opštini u pozorišnoj, bibliotekačkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno umjetničkog amaterizma, vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen obilježja, izradu programa podizanja spomen obilježja, organizovanje manifestacija;
  • Obezbjeđivanje uslova za razvoj sporta kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj sporta u opštini, podsticanje i promocija vrhunskog sporta, promocija razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i lica sa inavaliditetom, obezbjeđenje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja, stvaranje uslova za izgradnju, rekontrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata, unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana, unapređenje zdravstvene zaštite sportista, kroz nagrade za ostvarene sportske rezultate, sportskih stipendija, priznanja iz oblasti sporta, sportskih priredbi, vodi registar sportskih subjekata na teritoriji opštine Pljevlja;
  • Saradnja sa nevladinim organizacijama, vođenje evidencije nevladinih organizacija na lokalnom nivou, pružanje podrške nevladinim organizacijama u sufinansiranju projekata od javnog interesa, pronalaženje mogućnosti finansiranja inicijativa civilnog sektora, priprema programa, propisa i dragih akata;
  • Obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou kroz pripreme propisa, programa i dragih akata iz oblasti rodne ravnopravnosti, vođenje rodne statistike, praćenje stanja iz ove oblasti;

DOKUMENTA VEZANA ZA SPORT

DOKUMENTA VEZANA ZA NVO (Nevladine organizacije)

DOKUMENTA VEZANA ZA KULTURU