Spisak zaposlenih – decembar 2011. godine

Redni brojIme i prezimeNaziv radnog mjestaOrganizaciona jedinica
1Pupović MilojePredsjednik Kabinet predsjednika
2Ajanović AvdoKorišćenje prava po prestanku funkcijeKabinet predsjednika
3Joknić MiloradKorišćenje prava po prestanku funkcijeKabinet predsjednika
4Čolović MilkoKorišćenje prava po prestanku funkcijeKabinet predsjednika
5Kandić DejanNamještenik IV-saradnik za odnose sa javnošćuKabinet predsjednika
6Bajić DavorkaViši namještenik III-prevodilacKabinet predsjednika
7Alavać LejlaNamještenik IV – teh. sekretar potpredsjednika opšptineKabinet predsjednika
8Vuković FilipKorišćenje prava po prestanku funkcijeKabinet predsjednika
9Bajić BožidarPredsjednik skupštineSlužba Skupštine opštine
10Drašković SlavkoSekretar skupštineSlužba Skupštine opštine
11Gačević LjubicaSamost.savjetnik II-sekretar odboraSlužba Skupštine opštine
12Simović VericaNamještenik IV-saradnik na posl. skupštineSlužba Skupštine opštine
13Bjeković BoškoSamostalni savjetnik IISlužba Skupštine opštine
14Dujović MilenaNamještenik V-daktilografSlužba Skupštine opštine
15Sandić SlavkoSamostalni savjetnik IISlužba Skupštine opštine
16Potpara MioljkaNamještenik IV- administrativni radnikSlužba Skupštine opštine
17Šubarić ZoranŠef inf. centraInformacioni centar
18Beljkaš TanjaNamještenik I-Administrator baze podatakaInformacioni centar
19Kotlaja SanjaSamostalni namještenik I – administrator baze podatakaInformacioni centar
20Pašić RadmilaViši savjetnik III administrator sistemaInformacioni centar
21Radović VeraSamostalni namještenik I – za održavanje sistemaInformacioni centar
22Tanjević BudimirGlavni administratorSlužba glavnog administratora
23Radošević ZoranSamostalni savjetnik za prvostepeni postupakSlužba glavnog administratora
24Drobnjak DanaSamostalni namještenik I za ekon. finansijske posloveSlužba glavnog administratora
25Šestović SneženaNamještenik IV-tehn. sekretarSlužba glavnog administratora
26Bešlić MaidaKorišćenje prava po prestanku funkcijeSlužba glavnog administratora
27Manojlović Negica VD Pomoćnik direktoraDirekcija za imovinu
28Vesnić SeadKorišćenje prava po prestanku funkcijeDirekcija za imovinu
29Zlatanić SamiraSamostalni savjetnik I Direkcija za imovinu
30Perović MilosavaSamostalni savjetnik IIDirekcija za imovinu
31Pejović DraganSaradnik I Direkcija za imovinu
32Dalagija ElzanaNamještenik IVDirekcija za imovinu
33Gogić MarijaNamještenik IVDirekcija za imovinu
34Loncović RadaNamještenik IVDirekcija za imovinu
35Despotović SretenNačelnik službe za opšte, upravne i kadrovske poslove Sekretarijat za opštu upravu
36Kandić RajkoSamostalni savjetnik I za kadrovske posloveSekretarijat za opštu upravu
37Kamberović SlavojkaSamostalni savjetnik za prekršajni postupakSekretarijat za opštu upravu
38Cvijetić RadmilaSamostalni savjetnik II za opšte posloveSekretarijat za opštu upravu
39Crnogorac ĐorđijeSamostalni savjetnik II-koordinator mjesnih zajednicaSekretarijat za opštu upravu
40Cvijović Mirčeta Namještenik IV- ložačSekretarijat za opštu upravu
41Mazalica DragoljubKorišćenje prava po prestanku funkcijeSekretarijat za opštu upravu
42Despotović DragicaNamještenik IV-ugostiteljski radnikSekretarijat za opštu upravu
43Marić RadmilaNamještenik IV-matičarSekretarijat za opštu upravu
44Kosorić DušicaNamještenik IV-za vođenje biračkog spiskaSekretarijat za opštu upravu
45Jelovac StanicaSaradnik III-za vođenje biračkog spiskaSekretarijat za opštu upravu
46Topović PetarNamještenik IV-referent gradske MZSekretarijat za opštu upravu
47Krezović DanicaSaradnik III-referent gradske MZSekretarijat za opštu upravu
48Golubović VesnaNamještenik IV--referent gradske MZSekretarijat za opštu upravu
49Tanjević MiraNamještenik IV- Sekretarijat za opštu upravu
50Leković VelinkaNamještenik IV- Sekretarijat za opštu upravu
51Stevanović BrankoNamještenik IV- Sekretarijat za opštu upravu
52Golubović RadivojeNamještenik IV- Sekretarijat za opštu upravu
53Terzić Miroslav Namještenik IV – portir - ložačSekretarijat za opštu upravu
54Rondović ŽanaNamještenik VI-daktilografSekretarijat za opštu upravu
55Đondović MilenkaNamještenik VI-daktilografSekretarijat za opštu upravu
56Svrkota VelinkaNamještenik-spremačicaSekretarijat za opštu upravu
57Gogić SlavojkaNamještenik-spremačicaSekretarijat za opštu upravu
58Bjeković VasiljkaNamještenik-spremačicaSekretarijat za opštu upravu
59Pupović ŽeljkoNamještenik-kurirSekretarijat za opštu upravu
60Tutundžić AmilNamještenik-kurirSekretarijat za opštu upravu
61Mršović RankoNamještenik IV-portirSekretarijat za opštu upravu
62Jović MilanNamještenik IV-portirSekretarijat za opštu upravu
63Gogić MiletaNamještenik IV-portirSekretarijat za opštu upravu
64Marković Dragica Namještenik VI - spremečicaSekretarijat za opštu upravu
65Grba Milojka Namještenik - spremačicaSekretarijat za opštu upravu
66Sijamić RamoNamještenik IV-arhivarSekretarijat za opštu upravu
67Ćosović MilojkaNamještenik IV- upisničarSekretarijat za opštu upravu
68Mišović ZorkaNamještenik IV- upisničarSekretarijat za opštu upravu
69Golubović VesnaNamještenik IV- upisničarSekretarijat za opštu upravu
70Knežević NadaNamještenik IV- upisničarSekretarijat za opštu upravu
71Sijamić MunibNamještenik - kurirSekretarijat za opštu upravu
72Terzić MilovanNamještenik - kurirSekretarijat za opštu upravu
73Sijamić JasminaNamještenik -kurirSekretarijat za opštu upravu
74Džuverović MilkaNamještenik -kurirSekretarijat za opštu upravu
75Mrdak DanicaNamještenik -kurirSekretarijat za opštu upravu
76Ćaćić ZoricaNamještenik -kurirSekretarijat za opštu upravu
77Despotović VeraNamještenik IV – lice sa invaliditetomSekretarijat za opštu upravu
78Anđelić DijanaDirektorAgencija za izgradnju i razvoj
79Krsmanović SnežanaViši namještenik II-poslovno-tehnički sekretarAgencija za izgradnju i razvoj
80Gomilanović RadaSamostalni savjetnik I za izgradnju hidro objekataAgencija za izgradnju i razvoj
81Vuković NatašaSamostalni savjetnik II za razvoj poljoprivrede i turizmaAgencija za izgradnju i razvoj
82Tanjević BajoSamostalni namještenik IAgencija za izgradnju i razvoj
83Dragaš MilojeNamještenik IV-vozačAgencija za izgradnju i razvoj
84Džuverović TatjanaSamostalni savjetnik I za izgradnju objekata visokogradnjeAgencija za izgradnju i razvoj
85Krupa HarisViši savjetnik I - za komunalne projekteAgencija za izgradnju i razvoj
86Vuković MilenaViši savjetnik I - za lokalni ekonomski razvojAgencija za izgradnju i razvoj
87Krstajić SlavicaSamostalni savjetnik ISekretarijat za privredu
88Milinković SlavkaSekretarijat za privredu
89Tanjević NatašaNamještenik IV-Sekretarijat za privredu
90Terzić JovankaNamještenik VISekretarijat za privredu
91Radovanović VeraSamostalni savjetnik II za oblast voćarske proizvodnjeSekretarijat za privredu
92Dragutinović SnežanaSamostalni savjetnik II za oblast povrtarske proizvodnjeSekretarijat za privredu
93 Strujić ZaimSamostalni savjetnik II za oblast ratarske proizvodnjeSekretarijat za privredu
94Vraneš Dragoljub Samostalni savjetnik II – za poljoprivrednu ekonomijuSekretarijat za privredu
95Klepo MustafaSekretarSekretarijat za finasnije
96Marković SlavkoNačelnik odjeljenja za budžetSekretarijat za finasnije
97 Šubarić BlažoNačelnik odjeljenja za trezorSekretarijat za finasnije
98 Kovačević DanijelaSamostalni namještenik I-Šef službe za računovodstvoSekretarijat za finasnije
99 Vukanić BiljanaSamostalni namještenik I-Šef službe za upravljanje gotovinom i dugomSekretarijat za finasnije
100 Marković JagošNamještenik I-Koordinator poslova u trezoruSekretarijat za finasnije
101 Joksović NikolaNamještenik I-Koordinator poslova u trezoruSekretarijat za finasnije
102Vojinović KataNamještenik IV-knjigovođaSekretarijat za finasnije
103Milić IvankaNamještenik IV-kontistaSekretarijat za finasnije
104Čvorović DragojeNamještenik IV-službenik za ovjeravanjeSekretarijat za finasnije
105Dragićević DraganaNamještenik IV-operaterSekretarijat za finasnije
106Bojović JadrankaNamještenik IV-obračunski radnikSekretarijat za finasnije
107Mojović NatašaNamještenik IV-operaterSekretarijat za finasnije
108Čepić RadaNamještenik IV-operaterSekretarijat za finasnije
109Mrdak SlavicaNamještenik IV-knjigovođaSekretarijat za finasnije
110Anđelić KrstoNamještenik IV-blagajnikSekretarijat za finasnije
111Paldrmić DraganSekretarSekretarijat za društvene djelatnosti
112Dakić IskraSamostalni savjetnik I za boračko-invalidska pitanjaSekretarijat za društvene djelatnosti
113Ilinčić VeselinkaSamostalni savjetnik II za za socijalnu i humanitarnu zaštituSekretarijat za društvene djelatnosti
114Tanjević VlastimirkaSamostalni namještenik II za za zdravstvenu zaštituSekretarijat za društvene djelatnosti
115Laković LjubomirSamostalni namještenik II za obrazovanjeSekretarijat za društvene djelatnosti
116Đondović SanjaSamostalni namještenik II za saradnju sa NVOSekretarijat za društvene djelatnosti
117Krupa DžemilaNamještenik IV-za računovodstvo i finansijeSekretarijat za društvene djelatnosti
118Žugić LjubinkaNamještenik VI-daktilografSekretarijat za društvene djelatnosti
119Fatić Milan Namještenik IV-referent za sport i kulturuSekretarijat za društvene djelatnosti
120Topović MiraSamostalni namještenik II - za zdravstvenu zaštituSekretarijat za društvene djelatnosti
121Marjanović MilicaSamostalni namještenik II - za borbu protiv bolesti zavisnostiSekretarijat za društvene djelatnosti
122Gospić BožoDirektorUprava lokalnih javnih prihoda
123Terzić SlavicaPomoćnik dirktoraUprava lokalnih javnih prihoda
124Knežević TomaSamostalni savjetnik IUprava lokalnih javnih prihoda
125Kuhinja MuhedinSamostalni savjetnik IUprava lokalnih javnih prihoda
126Mijatović VladimirSaradnik I za pravne posloveUprava lokalnih javnih prihoda
127Joksimović GoraSamostalni savjetnik IIUprava lokalnih javnih prihoda
128Laković DanicaNamještenik IV-knjigovođa za pripremu i unos podataka Uprava lokalnih javnih prihoda
129Borović SlavicaNamještenik IV-knjigovođa za pripremu i unos podataka Uprava lokalnih javnih prihoda
130Stevančević MilankaNamještenik IV-knjigovođa za pripremu i unos podataka Uprava lokalnih javnih prihoda
131Starovlah MiladinkaNamještenik IV-knjigovođa za pripremu i unos podataka Uprava lokalnih javnih prihoda
132Mazić LjiljanaNamještenik IV-finansijski knjigovođa za gotovinsku naplatu Uprava lokalnih javnih prihoda
133Terzić MijatSaradnik II za inspekcijske posloveUprava lokalnih javnih prihoda
134Suruliz SamiraNamještenik IV-za gotovinsku naplatuUprava lokalnih javnih prihoda
135Kandić DubravkaNamještenik IV-tehnički sekretarUprava lokalnih javnih prihoda
136Loncović TatjanaNamještenik IV-za gotovinsku naplatuUprava lokalnih javnih prihoda
137Šubarić Dragan SekretarSekretarijat za uređenje prostora
138Vlahovljak SaidaSamostalni savjetnik I – za urbanizamSekretarijat za uređenje prostora
139Mazalica SvetlanaNamještenik IV – za geodezijuSekretarijat za uređenje prostora
140Jelovac MilkaNamještenik IV – za urbanizam i građevinarst.Sekretarijat za uređenje prostora
141Cvijović VinkaSamostalni namještenik IISekretarijat za uređenje prostora
142Tomić OlgaSaradnik I – za upravne posloveSekretarijat za uređenje prostora
143RadojevićRadojeSamostalni savjetnik I – za upravni postupakSekretarijat za uređenje prostora
144Jović SlavkaNamještenik IVSekretarijat za uređenje prostora
145Golubović BrankaNamještenik IV – za administrativne poslove pomoćnika sekretaraSekretarijat za uređenje prostora
146Damjanović VladeSamostalni savjetnik – z6a vodoprivreduSekretarijat za uređenje prostora
147Tanjević DuškoNamještenik II – za tehnički nadzorSekretarijat za uređenje prostora
148Čabarkapa VukojeNamještenik IV – za geodezijuSekretarijat za uređenje prostora
149Tmušić DejanaNamještenik IVSekretarijat za uređenje prostora
150Pupović MilojkaSamostalni Savjetnik I – za normativnu djelatnost, komunalne poslove i saobraćajSekretarijat za uređenje prostora
151Milić RadojkaNamještenik - daktilografSekretarijat za uređenje prostora
152Jelovac BrenaSamostalni savjetnik II – za stambene poslove i upravni nadzor na preduzećimaSekretarijat za uređenje prostora
153Tešović IvankaSamostalni savjetnik I – za upravni postupakSekretarijat za uređenje prostora
154Macanović VuleNačelnik Službe za za stambeno-komunalne poslove i saobraćajSekretarijat za uređenje prostora
155Šljukić MiomirSamostalni namještenik I – za građevinarstvo, gradsku i seosku infrastr.Sekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
156Jestrović MilisavSamostalni namještenik II – za analitikuSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
157Milikić BiljanaNamještenik I – za geodetske posloveSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
158Lacmanović RadenkoNamještenik IV – za lokalne i nekategorisane puteveSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
159Sekulić MarinaNamještenik IVSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
160Čamdžić DanicaNamještenik II – za tehnički nadzorSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
161Đuković SpomenkoNamještenik IV-vozačSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
162Krstonijević MiodragNamještenik IV-vozačSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
163Đondović RatkoNamještenik IV-vozačSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
164Đačić JokaSekretarSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
165Vukanić SlavicaInspektor I za građevinarstvoSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
166Čolović DraganaNamještenik IV-tehnički sekretarSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
167Laketić BojanNamještenik IV-redar-vozaëSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
168Mirković OliverInspektor I za urbanizamSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
169Gadžo ElvinaInspektor II – za građevinarstvoSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
170Babić AleksandarNamještenik IV - PortirSekretarijat zakomunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
171Mazalica DragoljubNačelnikKomunalna policija
172Džakić IsmetaGlavni komunalni policajacKomunalna policija
173Šubarić VesnaInspektor I za puteveKomunalna policija
174Leković DraganInspektor I za drumski saobraćajKomunalna policija
175Peruničić ZoranKomunalni policajac IIKomunalna policija
176Kamberović MiladinkaKomunalni policajac IIKomunalna policija
177Đondović LjiljanaInspektor I za građevinarstvoKomunalna policija
178Vukanić SlavicaInspektor I za građevinarstvoKomunalna policija
179Čolović DraganaNamještenik IV-tehnički sekretarKomunalna policija
180Laketić BojanNamještenik IV-redar-vozaëKomunalna policija
181Mirković OliverInspektor I za urbanizamKomunalna policija
182Gadžo ElvinaInspektor II – za građevinarstvoKomunalna policija
183Nenadić DuškoNamještenik IV-komunalni redarKomunalna policija
184Svrkota ĐoleNamještenik IV-vozačKomunalna policija
185Radović PavleNamještenik IV-komunalni redarKomunalna policija
186Osmankdić AmraKomunalni policajac IIKomunalna policija
187Joksimović DobrijaKomunalni policajac IKomunalna policija
188Vuković VeraKomunalni policajac IKomunalna policija