Direktor

v.d. Direktorice Samira Zlatanić

mail: samira.zlatanic@pljevlja.co.me