Sekretarka Skupštine

Emina Brković

dipl. pravnik

Telefon: 052-323-090

Fax: 052-321-277

Nadležnosti Sekretara Skupštine:

– organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
– stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem, sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,

– uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,

– prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine,

– odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,

– pomaže predsjedniku Skupžtine u radu,

– vrši i druge poslove u skladu sa ovim statutom i aktima Skupštine.