Budžet opštine

Izvještaj za III kvartal 2021. godine

Portfolio duga na dan 30.09.2021. godine

Izvještaj za II kvartal 2021. godine

Portfolio duga na dan 30.06.2021. godine

Završni račun Budžeta Opštine Pljevlja za 2020. godinu

Portfolio duga na dan 31.03.2021. godine

Agrobudžet za 2021. godinu

Budžet za 2021. godinu

Završni račun budžeta Opštine Pljevlja za 2019. godinu

Portfolio duga na dan 30.09.2020. godine

Izvještaj za III kvartal 2020. godine

Izvještaj za II kvartal 2020. godine

Portfolio duga na dan 30.06.2020. godine

Izvještaj za I kvartal 2020. godine

Portfolio duga na dan 31.03.2020. godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Programa o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu – Agrobudžeta

Agrobudžet za 2020. godinu

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.12.2019.

Izvršenje budžeta 01.01-31.12.2019. godine

Budžet opštine Pljevja za 2020. godinu 

Izvršenje budžeta 01.01-30.09.2019.godine

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 30.09.2019. 

Završni račun budžeta  opštine Pljevlja za 2018. godine 

Izvršenje budžeta 01.01-30.06.2019.godine

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 30.06.2019. 

Izvještaj za I kvartal 2019. godine 

Formular za utvrđivanju portfolia dugova na dan 31.03.2019. 

Agrobužet za 2019. godinu

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.12.2018.

Budžet opštine Pljevja za 2019. godinu 

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 30.09.2018.

Završni račun budžeta opštine Pljevlja za 2017. godinu

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.03.2018. 

Agrobudžet za 2018. godinu

Formular za utvrđivanje portfolia dugova na dan 31.12.2017. 

Budžet opštine Pljevlja za 2018. godinu

Budžet opštine Pljevlja za 2017. godinu

Budžet opštine Pljevlja za 2016. godinu

Budžet opštine Pljevlja za 2015. godinu

Budžet opštine Pljevlja za 2014. godinu