Uprava lokalnih javnih prihoda

v.d. Direktor Uprave
Vladimir Džuverović, dipl. ekonomista
tel: 068/821-625
e-mail: vladimir.dzuverovic@pljevlja.co.me

Služba za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda
Rukovodilac Službe
Mila Kovačević, dipl. pravnik
tel: 068/473-204
e-mail: mila.kovacevic@pljevlja.co.me

Služba za naplatu lokalnih javnih prihoda
Rukovodilac Službe
Mirjana Popović, dipl. ekonomista
tel: 069/170-622
e-mail: mirjana.popovic@pljevlja.co.me

Služba za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda