Управа локалних јавних прихода

Директор Управе
Владимир Џуверовић, дипл. економиста
тел: 069/192-754
e-mail: vladimir.dzuverovic@pljevlja.co.me

Служба за утврђивање локалних јавних прихода
Руководилац Службе
Мила Ковачевић, дипл. правник
тел: 068/473-204
e-mail: mila.kovacevic@pljevlja.co.me

Служба за наплату локалних јавних прихода
Руководилац Службе
Мирјана Поповић, дипл. економиста
тел: 069/170-622
e-mail: mirjana.popovic@pljevlja.co.me

Служба за инспекцијски надзор локалних јавних прихода
Руководилац Службе
Бојан Лучић, дипл. економиста
тел: 068/820-188
e-mail: bojan.lucic@plevlja.co.me

Прирез порезу
Станица Јеловац, савјетник I
тел: 069/387-381
e-mail: stanica.jelovac@plevlja.co.me