Uprava lokalnih javnih prihoda

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove lokalne uprave koji se odnose na:

1) utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda;

2) vođenje registra poreskih obveznika;

3) učestvovanje u izradi propisa kojim se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;

4) prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika;

5) vođenje poreskog knjigovodstva;

6) poresku kontrolu;

7) redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda;

8) mjere inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji;

9) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

10) pripremu izvještaja o stanju u oblasti kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;

11) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

12) Vrši poslove koji se odnose na plan integriteta i plan rizika;

13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.