Утврђивање листе Приједлога кандидата за члана Савјета Локалног Јавног емитера  Радио телевизије Пљевља

Јавне установе из области културе и спорта чији је оснивач општина Пљевља (предлaжу једног кандидата )           Предлагач                                                                      Кандидат 1.

Детаљније