Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2021. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni list CG – Opštinski propisi“, br. 19/21 ), Nacrta sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa  u kojima će se za 2021. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata br. 07-019/21-539/2 od 16.07.2021. godine, Zapisnika o realizovanom postupku konsultovanja sa nevladinim organizacijama br. 07-019/21-539/3 od 27.07.2021.godine, Predsjednik opštine Pljevlja donio je Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se za 2021. godinu pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija