KONKURS za najbolje video radove na temu “Mladi i bolesti zavisnosti”

Sekretarijat za društvene djelatnosti Br:07-019/20-711/2                                                                                                  25.11.2020.godine Na osnovu člana 12. tačke 5 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave

Detaljnije