Finansiranje redovnog rada političkih subjekata i ženskih organizacija u političkim subjektima

JANUAR I FEBRUAR 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno februar
Ženske organizacije u političkim subjektima
Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

MART 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

OKTOBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

NOVEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

DECEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JANUAR 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

FEBRUAR 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MART 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

OKTOBAR 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

NOVEMBAR 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

DECEMBAR 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JANUAR 2022. GODINE
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Pljevlja
Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2022. godinu

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

FEBRUAR 2022. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MART 2022.GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2022.GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2022. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2022. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2022. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2022. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2022. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

OKTOBAR 2022. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

NOVEMBAR 2022. GODINE

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

DECEMBAR 2022. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JANUAR 2023. GODINE
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Pljevlja
Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2023. godinu
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

FEBRUAR 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MART 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2023. GODINE

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Pljevlja za april 2023. godine

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2023. GODINE

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Pljevlja od maja 2023. godine

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima od maja 2023. godine

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2023. GODINE

Odluka o finansiranju političkih partija i ženskih organizacija u političkim subjektima od jula 2023.god.

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

OKTOBAR 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

NOVEMBAR 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno


DECEMBAR 2023. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JANUAR 2024. GODINE

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Pljevlja

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2024. godinu

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

FEBRUAR 2024. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MART 2024. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

APRIL 2024. GODINE

Politički subjekt – plaćeno

Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno