Finansiranje redovnog rada političkih subjekata i ženskih organizacija u političkim subjektima

JANUAR I FEBRUAR 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno februar
Ženske organizacije u političkim subjektima
Odluka o visini budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu

MART 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2020. GODINE
Politički subjekti
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

OKTOBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

NOVEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

DECEMBAR 2020. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JANUAR 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

FEBRUAR 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MART 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

APRIL 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

MAJ 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUN 2021. GODINE
Politički subjekti – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

JUL 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

AVGUST 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno

SEPTEMBAR 2021. GODINE
Politički subjekt – plaćeno
Ženske organizacije u političkim subjektima – plaćeno