Donešen Agrobudžet Oštine Pljevlja u iznosu od 317.800 eura

Agrobudžetom –  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu predviđena je podrška poljoprivrednim proizvođačima  u ukupnom iznosu od 317. 800 eura. Kroz 23 podsticajne  mjere obuhvaćena je podrška za oblasti stočarstva, ratarstva, voćarstva, povrtarstva, pčelarstva, organske proizvodnje, kao i  za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima,kao i podrška posjetama sajmovima, promociji poljoprivrednih proizvoda i edukaciji, osiguranju poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje i dr.

Sekretarijat za privredu Opštine Pljevlja- Služba za poljoprivredu će objaviti Javne pozive za mjere iz Agrobudžeta, u kojima će biti definisani: korisnici sredstava podrške, predmet, visina i kriterijumi prihvatljivosti. U objavljenim pojedinačnim Javnim pozivima će biti naglašeni rokovi za prijavu, potrebna dokumentacija i  procedura za realizaciju.

Služba za poljoprivredu je u 2020. godini, realizovala Program za podsticanje razvoja poljoprivrede u skladu sa sredstvima opredjeljenim Agrobudžetom u iznosu od 302.300 €. Zbog epidemije Covid – 19, a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu,  predlogom mjera Opštine Pljevlja dodatno je opredjeljeno još 100.000€, na osnovu čega je donijeto Rješenje o izmjenama i dopunama Agrobudžeta. Programske aktivnosti su se realizovale u skladu sa epidemiološkom situacijom tokom godine, organizacionim mogućnostima i raspoloživim finansijskim sredstvima, vodeći računa o racionalnom korišćenju budžetskih sredstava i ostvarivanju planiranih aktivnosti, a od  planiranih 23 agrobudžetske mjere, tokom 2020. godine nisu realizovane dvije, i to: Agrohemijska analiza zemljišta i Regionalna izložba meda.

Program o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu može se preuzeti OVDJE.

Sekretarijat za privredu Opštine Pljevlja