Sekretar

VD SEKRETAR-a  za privredu 

Mr Danko Šarančić, dipl. ing. agronomije

Rođen 29.11.1976. godine, u Pljevljima. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Pljevljima, Agronomskin fakultet – opšti smjer, u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu. Magistrirao na biotehničkim naukama 2009. godine.

Radno iskustvo: Opština Pljevlja – Služba za poljoprivredu od 2001. do 2008. godine. Od 2008. do juna 2013. godine, Direktor JP „Komunalne Usluge“ – Pljevlja. Od juna 2013. do decembra 2013. godine, Direktor službe za evropske integracije i razvoj opštine Pljevlja. Od 2013. do 2016. godine, poslanik u Skupštini Crne Gore, član Odbora za poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Od 2017. do 2023. Opština Pljevlja – Služba za evropske integracije i Služba za poljoprivredu. Vršilac dužnosti Sekretara Sekretarijata za privredu od 20.04.2023.

Završio Školu demokratskog rukovođenja (USAID), Školu demokratije (Konrad Adenauer Stiftung) i druge, brojne obuke i seminare u zemlji i inostranstvu. Govori Ruski i Engleski jezik, služi se Italijanskim.

Oženjen. Supruga Jelena, kćerka Sofija.