Слободан приступ информацијама

Водич за приступ информацијама

ЈАВНИ РЕГИСТРИ И ЈАВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

ЈАВНИ РЕГИСТРИ

Регистар угоститељске дјелатности

Регстар лиценци и извода из лиценци

ЈАВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Евиденција трговинске дјелатности

Евиденција занатске дјелатности

Евиденција о возилима, правних и физичких лица, која се користе за сопствене потребе

Евиденција субвенција у предузетништву и туризму

Евиденција субвенција у пољопривреди

ПРОГРАМ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ ЗА 2021.

Програм о условима, начину и динамици спровођења мјера аграрне политике за 2021. годину – Агробуџет

План и програм рада Службе за пољопривреду за 2021. годину

Програм о условима, динамици и начину спровођења мјера предузетничке политике за 2021. годину – субвенције у предузетништву

-Списак јавних функционера Секретаријата за привреду

– Списак запослених државних службеника и намјештеника

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА И РАДУ ОРГАНА УПРАВЕ И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ