Slobodan pristup informacijama

Vodič za pristup informacijama

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE

JAVNI REGISTRI

Registar ugostiteljske djelatnosti

Regstar licenci i izvoda iz licenci

JAVNE EVIDENCIJE

Evidencija trgovinske djelatnosti

Evidencija zanatske djelatnosti

Evidencija o vozilima, pravnih i fizičkih lica, koja se koriste za sopstvene potrebe

Evidencija subvencija u preduzetništvu i turizmu

Evidencija subvencija u poljoprivredi

PROGRAM RADA SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU ZA 2021.

Program o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu – Agrobudžet

Plan i program rada Službe za poljoprivredu za 2021. godinu

Program o uslovima, dinamici i načinu sprovođenja mjera preduzetničke politike za 2021. godinu – subvencije u preduzetništvu

-Spisak javnih funkcionera Sekretarijata za privredu

– Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika

IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE PLJEVLJA I RADU ORGANA UPRAVE I SLUŽBI OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2020. GODINU

JAVNE NABAVKE