Sekretar Sekretarijata za opštu upravu

Amra Strujić

mail: amra.strujic@pljevlja.co.me

telefon: 069/ 347-978