ПОСЈЕТА ПЉЕВЉАЦИМА КОЈИ БОРАВЕ У  ЈУ ДОМ СТАРИХ „БИЈЕЛО ПОЉЕ“

ВД секретарке Секретаријата за културу, социјална и друга питања општине Пљевља, Сања Ђондовић и руководитељка Службе за културу и друга

Детаљније