Одлука о утврђивању приоритетних области од јавног интереса у којима ће се за 2024. годину пружити финансијска подршка за реализацију пројеката невладиних организација

Одлука о утврђивању приоритетних области од јавног интереса у којима ће се за 2024. годину пружити финансијска подршка за реализацију

Детаљније

Јавни позив за предлагање једног члана, представника невладиних организација у Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2024. годину

Јавни позив за предлагање једног члана, представника невладиних организација у Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2024. годину

Детаљније

Секторска анализа за утврђивање приоритетних области од јавног интереса у којима ће се за 2024. годину пружити финансијска подршка за реализацију пројеката

Секторска анализа за утврђивање приоритетних области од јавног интереса у којима ће се за 2024. годину пружити финансијска подршка за

Детаљније