Izložba M/D/F

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović” Pljevlja

15-27.10. 2021.

Izložba selektiranih radova nastalih u okviru M/D/F – mentorske škole i kreativnog kampusa biće otvorena u petak 15. oktobra 2021. u 19 sati u Umjetničkoj galeriji „Vitomir Srbljanović” Pljevlja. Na izložbi  će biti prikazani radovi učenika V-IX razreda osnovnih škola sa sjevera Crne Gore, koji su 2020/2021 bili polaznici M/D/F Online metnorske škole (modelovanje / dizajan / fotografija), kao i M/D/F Kreativnog kampusa koji je održan  25–27. juna 2021. u Pljevljima, u partnerstvu sa Umjetničkom galerijom „Vitomir Srbljanović” Pljevlja, a uz pokroviteljstvo Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Opštine Pljevlja.

U okviru programskog segmenta edu-X, nevladino udruženje FLUX prošle godine pokrenulo projekat “Talentovani učenici – vizuelni kreatori budućnosti” koji se realizuje u okviru prioritetne oblasti “Da telenat nađe put”, a koji se spovodi uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Jedan od glavnih ciljeva projekta je osnaživanje talentovane djece sa sjevera Crne Gore u slobodnom izražavanju kreativnog potencijala kroz vizuelno promišljanje u oblasti modelovanja, fotografije i grafičkog dizajna.

U prvoj fazi projekta uspješno su završene tri šestomjesečne Online mentorske škole vizuelnih umjetnosti. Prijavljeno je preko 70 učenika od V–IX razreda osnovne škole sa teritorije opština: Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Šavnik, Rožaje, Berane i Plav. Školu je uspješno završilo oko 40 učenika. U drugoj fazi projekta relizovan je M/D/F – Kreativni kampus, u kome je učestovalo 20 polaznika, koji su bili raspoređeni u tri radionice: modelovanje, koje je vodila Vlatka Vujoševć, dizajn – prof. mr Ana Matić i Maša Mušikić i fotografija – prof. mr Lazar Pejović i Krsto Vulović.  U okvriu kampusa je takože bio organizovan okrugli sto na temu “Značaj razvijanja dizajnerskih vještina kod učenika osnovnih škola” u kome su učestovovali Ana Matić, Maša Mušikić, Aldemar Ibrahimović, Željko Madžgalj i Aleksandar Ostojić.