Apel Opštine Pljevlja: Pokažimo odgovornost prema javnoj imovini!

U cilju očuvanja javne svojine, Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja i Služba Komunalne policije Opštine Pljevlja poziva građane Pljevalja da se odgovorno, savjesno i revnosno odnose prema javnoj imovini koja pripada svima nama, a da svoja vjerska osjećanja i politička uvjerenja iskazuju na civilizovan način, u skladu sa građanskim i demokratskim vrijednostima.

Komunalna policija Opštine Pljevlja će, kao i do sada postupati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nastaviti odlučno da djeluje u cilju zaštite imovine grada od neodgovornih pojedinaca i grupa, a sve sa ciljem obezbjeđenja komunalnog reda. S tim u vezi, koristimo priliku da obavijestimo građane Pljevalja da su pripradnici Komunalne policije preduzeli službene radnje i napravili zabilješke o iscrtavanju murala koji nose političke poruke i poruke koje imaju tendenciju negiranja crnogorske suverenosti, te da će isti, u najkraćem roku i u skladu sa zakonom biti uklonjeni sa svih javnih površina.

Još jednom, pozivamo sve građane Pljevalja da se savjesno i odgovorno odnose prema imovini države Crne Gore, da svoje pravo na mirno okupljanje koriste u skladu sa zakonom, a cijeneći činjenicu da su Pljevlja vjekovima čuvala vjerski i nacionalni sklad, i da su bogata tradicijom suživota i tolerancije, upućujemo iskreni apel da takva sredina i ostanemo i ne podlegnemo manipulacijama radi kratkoročnih političkih i drugih ciljeva.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja