Danas počinje prijavljivanje za nabavku peleta po povlašćenim uslovima

Obavještavaju se zainteresovani građani Pljevalja da  danas počinje prijavljivanje za nabavku peleta po subvencionisanim cijenama koju je obezbijedila Opština Pljevlja.

Opština će i ove godine, u cilju unaprijeđenja životne sredine i smanjenja zagađenja vazduha, omogućiti građanima i građankama nabavku do 2.01 tone peleta kroz subvenciju od 50%, što znači da će korisnici subencije, umjesto 475.8 eura, za dvije tone peleta platiti 237,90 eura.

Preuzimanje obrasca za prijavljivanje će se vršiti u prostorijama Opštine Pljevlja, na šalteru Građanskog biroa (lijevo), u periodu od 11.00 – 13.00 časova, zaključno sa 27. majem 2022. godine, a popunjena prijava može se predati radnim danima, u navedenom terminu i roku.

Stručna Komisija će, kao i prethodnih godina, vršiti obilazak novih korisnika i provjeru navoda iz prijave.

Dokumentacija neophodna za prijavu:

-kompletno popunjen prijavni obrazac

-kopija lične karte vlasnika objekta ili ovlašćenog lica u preduzeću,

-dokaz o izmirenom porezu na objekat koji se grije, zaključno sa 2021. godinom.

Informišemo zainteresove građane da prošlogodišnji spiskovi prijavljivanja i redni brojevi ne važe i da će o početku isporuke peleta biti naknadno obavješteni.

Opština Pljevlja ranije je sprovela otvoreni postupak javne nabavke peleta za grijanje, ukupne vrijednosti 760.000,00 eura i izabrala ponuđača “Jasen“ doo, čime su se stvorili uslovi da i ove godine svojim građanima usmjeri subvencije za nabavku tog ekološki prihvatljivog energenta.

Program podsticanja energetske efikasnosti kroz korišćenje i nabavku ekološki prihvatljivih energenata za pljevaljska domaćinstva, naša lokalna samouprava uspješno realizuje od 2015. godine, kako bi podstakla građane da svoja individualna ložišta zamjene ekološki prihvatljivijim, čemu svjedoči podatak da je u prvoj godini subvencionisanja povlasticu koristilo 280 građana, a poslednje, 2021. godine, broj ložišta je utrostručen i iznosio je 982.

Sekretarijat za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i vode