Detaljan izvještaj analize meteorološke situacije za Pljevlja


Tokom oktobra tekuće godine povremeno je dolazilo do prekoračenja praga upozorenja za sumpor(IV)oksid SO2 u urbanom dijelu Pljevalja (ali ne duže od dva sata uzastopno).

Pošto su temperature vazduha u posmatranom periodu bile iznad prosječnih i kako je sezona grijanja tek počela, imajući u vidu konstantne emisije ovog polutanta u vazduh iz TE Pljevlja, mogući uzrok za ovu pojavu su meteorološke prilike koje su pogodovale rasprostranjivanju zagađujućih materija i njihovom dužem zadržavanju u donjim slojevima atmosfere, što za direktni rezultat ima prekoračenja graničnih vrijednosti.

Na zahtjev Agencije, u cilju pojašnjenja nastale situacije, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je izradio detaljan izvještaj analize meteorološke situacije za Pljevlja za oktobar 2019. godine koji možete preuzeti OVDJE.