DODJELJENO 76 SUBVENCIJA ZA NABAVKU BICIKALA ZA 2023. GODINU

Obavještavamo građane/ke Pljevalja koji su predali prijave za subvenciju za nabavku bicikala za 2023.godine da je Komisija donijela Odluka o dodjelu subvencija, te da je to pravo iskoristilo 76 sugrađana/ki.

Sekretarijat za sport i mlade će u najkraćem roku pripremiti ugovore i pozivati dobitnike/ce subvencije na potpisivanje, nakon čega će se sredstva uplaćivati na žiro – račune koji su dostavljeni u prijavi.

Potpisivanje ugovora i isplata sredstava odvijaće se shodno utvrđenom spisku.

Odluku o dodjeli subvencija možete pogledati OVDJE.

1Manojle Ćosović18.08.2023.godine17-614/23-137/1199,00€99,50€
2Jelena Anđelić18.08.2023.godine17-614/23-138/1374,00€100,00€
3Borko Petrović18.08.2023.godine17-614/23-139/1220,15€100,00€
4Sanja Sokić18.08.2023.godine17-614/23-140/1256,50€100,00€
5Milan Pivljanin18.08.2023.godine17-614/23-141/1171,50€85,75€
6Margita Gačević18.08.2023.godine17-614/23-142/1270,00€100,00€
7Milica Golubović18.08.2023.godine17-614/23-144/1236,00€100,00€
8Ljiljana Ivanović18.08.2023.godine17-614/23-145/1236,00€100,00€
9Aleksandar Ćorsović18.08.2023.godine17-614/23-146/1220,50€100,00€
10Miodrag Lacmanović18.08.2023.godine17-614/23-147/1288,00€100,00€
11Dragan Ćosović18.08.2023.godine17-614/23-148/1236,00€100,00€
12Veselin Ječmenica18.08.2023.godine17-614/23-149/1236,00€100,00€
13Budimir Milović18.08.2023.godine17-614/23-150/1168,63€84,32€
14Haris Đurđević21.08.2023.godine17-614/23-151/1234,00€100,00€
15Vladimir Gluščević21.08.2023.godine17-614/23-153/185,00€42,50€
16Teodora Damjanović21.08.2023.godine17-614/23-154/1288,00€100,00€
17Tijana Vojinović21.08.2023.godine17-614/23-155/1171,50€85,75€
18Bratislava Bajčeta21.08.2023.godine17-614/23-156/1236,00€100,00€
19Snežana Ružić21.08.2023.godine17-614/23-157/1288,00€100,00€
20Darko Lončar21.08.2023.godine17-614/23-158/1236,00€100,00€
21Milena Laketić21.08.2023.godine17-614/23-159/1287,02€100,00€
22Dušica Malidžan21.08.2023.godine17-614/23-160/1237,89€100,00€
23Rajka Petrović21.08.2023.godine17-614/23-161/1122,00€61,00€
24Radomir Đurović21.08.2023.godine17-614/23-162/1236,00€100,00€
25Branko Božović21.08.2023.godine17-614/23-164/1418,50€100,00€
26Vasilije Đaković21.08.2023.godine17-614/23-165/1245,00€100,00€
27Verica Živković22.08.2023.godine17-614/23-166/1239,00€100,00€
28Nikola Joksović22.08.2023.godine17-614/23-172/1207,00€100,00€
29Eldin Katana22.08.2023.godine17-614/23-173/1385,00€100,00€
30Ružica Leovac22.08.2023.godine17-614/23-174/1319,20€100,00€
31Zorica Joksović22.08.2023.godine17-614/23-175/1188,01€94,00€
32Mirjana Nuhanović22.08.2023.godine17-614/23-176/1122,00€61,00€
33Ivan Tošić22.08.2023.godine17-614/23-177/1236,00€100,00€
34Dženisa Talović22.08.2023.godine17-614/23-178/1113,00€56,50€
35Sanel Delić22.08.2023.godine17-614/23-179/1220,50€100,00€
36Vera Marković22.08.2023.godine17-614/23-180/1215,00€100,00€
37Dejan Lončar22.08.2023.godine17-614/23-181/1236,00€100,00€
38Nikola Jašović22.08.2023.godine17-614/23-182/1185,50€92,75€
39Muzafer Drnda22.08.2023.godine17-614/23-183/1245,00€100,00€
40Vlado Janićijević22.08.2023.godine17-614/23-184/1239,00€100,00€
41Dejan Vesnić23.08.2023.godine17-614/23-185/1185,50€92,75€
42Ivana Ajduković23.08.2023.godine17-614/23-186/1261,00€100,00€
43Slobodan Mentović23.08.2023.godine17-614/23-187/1279,00€100,00€
44Sanja Popadić23.08.2023.godine17-614/23-188/1207,00€100,00€
45Miljan Klačar23.08.2023.godine17-614/23-189/1176,26€88,13€
46Oliver Vraneš23.08.2023.godine17-614/23-190/1188,43€94,21€
47Zdravka Leković24.08.2023.godine17-614/23-191/1212,01€100,00€
48Nikola Obrenić24.08.2023.godine17-614/23-193/1118,00€59,00€
49Dragana Krsmanović24.08.2023.godine17-614/23-194/1113,00€56,50€
50Goran Gazdić25.08.2023.godine17-614/23-197/1122,00€61,00€
51Goran Radović25.08.2023.godine17-614/23-198/1212,74€100,00€
52Vera Barac25.08.2023.godine17-614/23-201/1320,00€100,00€
53Radivoje Smolović25.08.2023.godine17-614/23-202/1164,50€82,25€
54Rovčanin Lela28.08.2023.godine17-614/23-203/1260,00€100,00€
55Marijana Ilinčić28.08.2023.godine17-614/23-204/1277,00€100,00€
56Jović Nikola28.08.2023.godine17-614/23-205/1236,00€100,00€
57Maja Veljić28.08.2023.godine17-614/23-206/1245,00€100,00€
58Biljana Zuković28.08.2023.godine17-614/23-207/1164,50€82,25€
59Velibor Pupović29.08.2023.godine17-614/23-208/1295,20€100,00€
60Selim Malkić29.08.2023.godine17-614/23-209/1279,00€100,00€
61Gordana Gogić29.08.2023.godine17-614/23-210/1236,00€100,00€
62Dana Purić29.08.2023.godine17-614/23-211/1285,00€100,00€
63Jelena Jović30.08.2023.godine17-614/23-212/1240,00€100,00€
64Ćirović Goran30.08.2023.godine17-614/23-213/1256,50€100,00€
65Marija Reljić30.08.2023.godine17-614/23-214/1172,51€86,25€
66Edin Hulić30.08.2023.godine17-614/23-215/1279,00€100,00€
67Jagoš Sarajlija30.08.2023.godine17-614/23-218/1256,80€100,00€
68Jovan Rosić30.08.2023.godine17-614/23-220/1239,00€100,00€
69Vuk Bjeković31.08.2023.godine17-614/23-223/1236,00€100,00€
70Kristina Martinović31.08.2023.godine17-614/23-224/1185,50€92,75€
71Miladinka Grujičić31.08.2023.godine17-614/23-225/1192,50€96,25€
72Izet Memić31.08.2023.godine17-614/23-226/1113,00€56,50€
73Rada Mitrović01.09.2023.godine17-614/23-227/1245,02€100,00€
74Žanka Kovačević01.09.2023.godine17-614/23-228/1345,00€100,00€
75Aleksandra Karović01.09.2023.godine17-614/23-229/1402,00€100,00€
76Tatjana Leovac05.09.2023.godine17-614/23-231/1240,00€100,00€