Dostupan upitnik Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti o drogama i Instituta za javno zdravlje

Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti Opštine Pljevlja uzela je učešće u istraživanju o upotrebi psihoaktivnih supstanci: European Web Survey od Drugs 2021: Patterns of Use koje organizuje Institut za javno zdravlje Crne Gore i Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti o drogma.

Učešće Opštine Pljevlja u projektu ogleda se u pružanju logističke podrške prilikom promovisanja istraživanja, distribuciji propagadnog materijala, promociji „web- link-a“ za crnogorsku verziju istraživanja putem društvenih mreža, web stranica, ličnih neformalnih veza i kontakata.

Opšti cilj projekta je da se razvije instrument, komplementan sa standardnim metodama monitoringa, koji će obezbijediti dubinske informacije o upotrebi droga i praksama nabavke kod osoba koje koriste droge.

Ovo istraživanje je namjenjeno osobama koje su koristile neku od psihoaktivnih supstanci u prethodnih 12 mjeseci:

Podaci dobijeni ovim istraživanjem koristiće se za:

  • Pružanje detaljnije i jasnije slike donosiocima odluka i istraživačima u vezi obrazaca upotrebe droga u populaciji korisnika;
  • Izradu nacionalnog izvještaja istraživanja za Crnu Goru i internacionalnog izvještaja istraživanja za sve zemlje učesnice;
  • Bolje razumijevanje obrazaca i praćenje trendova i promjena obrazaca upotrebe droga u Crnoj Gori i u zemljama EU i Zapadnog Balkana;
  • Formulisanje preporuka i izradu politike u vezi sa specifičnim grupama korisnika supstanci;
  • Potpunije izvještavanje o epidemiološkim indikatorima evropskim i drugim međunarodnih institucija i tijela;
  • Evaluaciju strateških dokumenata na području upotrebe droga
  • Poboljšanje procjene veličine tržišta droga u Evropi i na nacionalnom  nivou.

Istraživanje je od danas dostupno u 30 država, a može mu se pristupiti putem linka: https://drugusersurvey.limequery.com/789135?lang=cnr  

Učešće u istaživanju je dobrovoljno, anonimnost i tajnost podataka je zagarantovana, a u publikacijama istraživanja biće korišćeni isključivo zbirni podaci.

Cijeli upitnik se sastoji od pitanja na koja se klikom označava jedan ili više odgovora. Nigdje se ne traže lični podaci ispitanika, niti podaci koji bi ispitanika mogli identifikovati. U ispunjavanju upitnika koristi se online platforma Lime Survey na kojoj prostor za sve nacionalne upitnike obezbjeđuje koordinator istraživanja – Evropski centar za nadzor droga i zavisnosti o drogama, uz strogo poštovanje Evropskih zakona o zaštiti podataka (GDPR). Tokom ispunjavanja upitnika na online platformi ne koriste se tokeni, ne registruju se niti skladište IP adrese računara sa kojih se ispunjava upitnik.

Link za ulazak na istraživanje:

https://drugusersurvey.limequery.com/789135?lang=cnr

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja