INFO DAN na temu RASPOLAGANJE IMOVINOM

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja obaviještava zainteresovanu javnost da će se dana 22.12.2022. godine u 12.00 h u holu JU „Centar za kulturu Pljevlja“, Trg 13.jul, održati

INFO DAN na temu RASPOLAGANJE IMOVINOM

Na kojem će se zainteresovanim građanima približnije govoriti ozakonskoj regulativikoja reguliše pravne poslove raspolaganja imovinom putem testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspolaganju imovinom za života kao i ugovora o poklonu. O navedenoj regulativi prisutne će upoznati notar Danko Bjeković.