J A V N I P O Z I V za učešće u sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada koje nisu priključene na daljinsko grijanje iz kotlarnice u Skerlićevoj

 1. Predmet poziva:

Predmet poziva je sufinansiranje adaptacije fasada stambenih zgrada, koje se ne griju iz kotlarnice u ul. Skrelićevoj na teritoriji Opštine Pljevlja, a kojima nije izrađena termo fasada.

Učešće Opštine Pljevlja u sufinansiranju adaptacije iznosi 90 %, a 10% od strane etažnih vlasnika koje zastupa upravnik stambene zgrade.

 1. Učesnici

Učesnici po javnom pozivu mogu biti upravnici, privremeni upravnici stambenih zgrada koje nisu priključene na daljinsko grijanje iz kotlarnice u Skerlićevoj, u kojima su obrazovani organi upravljanja.

 1. Dokumentacija

Uz zahtjev za bespovratno učešće u sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada koje nisu priključene na daljinsko grijanje iz kotlarnice u Skerlićevoj, upravnik je dužan da dostavi sledeće podatke i dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu upravnika stambenih zgrada izdato od strane Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode.
 • Odluku o zajedničkom učešću po Javnom pozivu – ukoliko u stambenoj zgradi sa više ulaza ima obrazovano više organa upravljanja,;
 • Adresa za prijem pismena, broj telefona i e-mail adresa upravnika stambene zgrade – privremenog upravnika;
 • Odluka Skupštine etažnih vlasnika o učešću na Javnom pozivu;
 • Izvod iz lista nepokretnosti koji ne može biti stariji od 6 mjeseci;
 • Izjava skupštine stanara zgrade o godini izgradnje objekta ukoliko nije naveden u posjedovnom listu;
 • Izvod iz banke o stanju na računu etažnih vlasnika ili drugo sredstvo obezbjeđenja (ugovor o donaciji); 
 • Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta

Kriterijumi za utvrđivanje liste prioriteta adaptacije fasada stambenih zgrada su:

 • Lokacija zgrade određene u granicama zona utvrđenih na osnovu zahvata planskih dokumenata
  • zgrade u zahvatu Prve zone 40 bodova
  • zgrade u zahvatu Druge zone 35 bodova
  • zgrade u zahvatu Treće zone 30 bodova
  • zgrade u zahvatu Četvrte i ostalih zona 25 bodova
 • Godina izgradnje zgrade/starost zgrade
  • starija od 50 godina 30 bodova
  • od 41-50 godina 25 bodova
  • od 31-40 godina 20 bodova
  • od 21-30 godina 15 bodova
  • izgrađena u poslednjih 20 godina 10 bodova

Ukoliko dvije zgrade imaju isti broj bodova prednost će imati zgrada koja ima više bodova po kritrijumu lokacije zgrade, a ukoliko dvije zgrade na istoj lokaciji imaju isti broj bodova, prednost će imati zgrada koja je starija.

Ukoliko dvije ili više zgrada imaju isti broj bodova po svim kriterijumima izbor zgrade izvršit će se žrijebanjem, u prisustvu upravnika – privremenog upravnika tih zgrada.

Posebna pažnja će se obratiti na tačnost navedenih podataka. U slučaju uočenih netačnih podataka od strane podnosioca prijave, takve prijave će biti odbačene kao neuredne i neće se razmatrati.

 • Prijavljivanje po javnom pozivu

Prijave po javnom pozivu  podnose se Opštini Pljevlja na propisanom obrascu, uz priloženu potrebnu dokumentaciju, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, isključivo na arhivi Opštine Pljevlja– Građanski biro.

Prijavni obrazac se može preuzeti na zvaničnom web sajtu opštine Pljevlja kao i na šalteru Građanskog biroa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Potputne i blagovremene prijave nadležni organ će bodovati na osnovu navedenih kriterijuma i listu prioriteta objaviti na zvaničnom sajtu i oglasnoj table Opštine Pljevlja.

Učesnici po javnom pozivu imaju pravo prigovora na listu prioriteta u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Prigovor se dostavlja pismenim putem preko građanskog biroa uz detaljno navedene razloge prigovora.

Nadležni organ uprave će nakon formirane konačne liste prioriteta o izboru stambenih zgrada koje se ne griju iz kotlarnice u ul. Skrelićevoj, pozvati upravnika zgrade – privremenog upravnika da sa predsjednikom Opštine Pljevlja zaključi Ugovor o sufinansiranju adaptacije fasade, u roku od 3 dana od dobijanja poziva za zaključenje ugovora. U protivnom smatraće se da je zgrada odustala od sufinansiranja adaptacije fasade i sredstva će se dodijeliti sledećoj zgradi na listi prioriteta.

Ugovorom iz prethodnog stava će se bliže definisati međusobna prava i obaveze između Opštine i vlasnika posebnih djelova zgrade koje zastupa upravnik zgrade – privremeni upravnik.

Obrazac za prijavu možete pogledati OVDJE.