Јавни конкурс за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2023. годину

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама за 2023. годину расписала је

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Предмет Конкурса је расподјела средстава невладиним организацијама планираних Буџетом Општине Пљевља за 2023. годину у износу од 30.745,00 € за пројекте који се у потпуности реализују на територији општине Пљевља, који су у складу са стратешким документима и другим програмским или планским актима Општине.

Текст конкурса

Пријавни образац

Пројектни образац

Листу за оцјењиваље

Изјаву овлашћеног лица НВО

Уговор о партнерству можете

Одлуку о утврђиваљу приоритетних области

Одлуку о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава