Javni oglas za instruktore i popisivače počev od 15. novembra 2023. godine

Popisna komisija raspisuje Javni oglas za instruktore i popisivače počev od 15. novembra 2023. godine.

Javni oglas za instruktore traje do 20. novembra 2023. godine do 15h, a za popisivače do 22. novembra 2023. godine do 15h. Javni oglas biće objavljen u dnevnoj štampi, i/ili na drugim kanalima informisanja. Izbor kandidata za instruktore treba da se izvrši najkasnije do 21. novembra 2023. godine, a izbor kandidata za popisivače najkasnije do 24. novembra 2023. godine.

Formu Javnog oglasa (obrazac P-12) propisala je Uprava za statistiku.

Formu Prijave za učesnike/ce u popisu (obrazac P-13) propisala je Uprava za statistiku i nalaziće se i na sajtu Uprave za statistiku www.monstat.org.

Prijavu za učesnike u popisu možete preuzeti OVDJE.