JAVNI POZIV

Na osnovu sporazuma postignutog između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Opštine Pljevlja o implementaciji projekta “Urban transformation of Pljevlja-City Experiment Fund”, a u okviru polja djelatnosti i usluga Kreativnog HUB-a Pljevlja (HUB), HUB objavljuje:

JAVNI POZIV

Svim zainteresovanim nevladinim organizacijama, udruženjima građana, organizacijama civilnog društva i drugim subjektma sa sjedištem u Pljevljima da se prijave za uspostavljanje saradnje i partnerstva u vidu besplatnog korišćenja prostorija i opreme Hub-a, te realizacije zajedničkih projekata, događaja i aktivnosti, a koji su uskladu sa ciljevima osnivanja Huba:

  • Stvaranje okruženja za mlade ljude radi proučavanja mogućnosti korišćenja inovativnih tehnologija u različitim oblastima;
  • Implementacija programa iz oblasti inovacija, nauke, inženjeringa, e-mobilnosti, energetske efikasnosti, preduzetništva u partnerstvu sa odabranim nevladinim organizacijama;
  • Stvaranje naučno-eksperimentalne laboratorije  za sprovođenje istraživanja u različitim oblastima  i uvođenje modela „pametnog i inovativnog upravljanja“ zajednice;
  • Stvaranje resursnog centra za podršku formiranju i širenju kulture inovativnih tehnologija  i održivih rešenja;
  • Aktivno učestvovanje u promovisanju novonastalih  start up ideja kroz testiranje i validaciju proizvoda;
  • Izgradnja  ekosistema i partnerstva za pravednu tranziciju;
  • Uspostavljanje saradnje sa malim i srednjim preduzećima i akademskim krugovima;
  • Omogućavanje IT edukacije za djecu, odrasle i starije;

Komisija osnovana od strane Opštine će analizirati sve pristigle prijave subjekata zainteresovanih za saradnju i partnerstvo, i podržati predloge i projekte koji su u skladu sa prioritetnim ciljevima HUB-a.

Prijave na Javni poziv se vrše popunjavanjem prijave i dostavljanjem potrebne dokumentacije na email adresu HUB-a kreativni.hub@pljevlja.co.me ili fizički na adresu HUB-a: Ul. Pavla Bulatovića bb SC Ada, Pljevlja, sa naznakom za Javni poziv za uspostavljanje saradnje sa Kreativnim HuB-om.

Poziv je otvoren 5 radnih dana od dana objavljivanja istog.

Uz popunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti:

  • Kopiju rješenja o registraciji organizacije/udruženja ili rješenja o registraciji kod relevantnih javnih institucija za organizacije civilnog društva;
  • CV organizacije sa kratkim pregledom projekata i programa realizovanih u poslednje dvije godine;

Bliže informacije i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti u prostorijama Kreativnog haba Opštine Pljevlja, svakim radnim danom u terminu od 08-11 časova ili na e-mail adresu kreativni.hub@pljevlja.co.me

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

KREATIVNI HUB

Nadežda Brković, koordinatorka