JAVNI POZIV za dodjelu podrške Modernizaciji poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanje standarda u stočarskoj proizvodnji

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere  „Modernizaciji poljoprivredne proizvodnje i zadovoljavanje standarda u stočarskoj proizvodnji”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 , 51/17 i 59/21 ) , NVO”PLJEVALJSKI SIR” ili pojedinačno nosioci registrovanih gazdinstava koji su članovi navedenog Udruženja

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti za :

 •  nabavku aparata za mužu
 •  analizu proizvoda sa Oznakom porijekla (Pljevaljski sir)
 •  investicije u opremu i adaptaciju postojećih objekata koji služe za preradu,čuvanje i pakovanje proizvoda iz sektora mljekarstva

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

Komponenta I

 • Podrška za nabavku aparata za mužu može se ostvariti  ukoliko aplikant posjeduje

      minimum 2 muzna grla u govedarstvu ili 20 muznih grla ovaca/koza registrovanih u  

      Upravi za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja su u  prethodne   dvije godine ostvarila podršku za nabavku aparata za mužu osim u slučajevima značajnog povećanja broja grla.
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV
 • Investicije je prihvatljiva ako je realizovana od 01.01.2024. do kraja trajanja Javnog poziva

Potrebna dokumentacijaza dodjelu podrške:

 • Zahtjev za dodjelu podrške(obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine) 
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivredng gazdinstva u MPŠV
 • Listing Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla
 • Dokaz plaćene robe/muzilice: fiskalni račun sa otpremnicom  ili ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,ovjerena faktura ili ovjeren bankovni izvod o prenosu sredstava
 • U slučaju uvoza potrebna je jedinstvena carinska isprava ,dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG/uplatnica i ovjeren swift banke.
 • Kopija lične karte
 • Kopija žiro računa

Za nabavku aparata za mužu podrška iznosi do 50% vrijednosti investicije,a,ne više od 600,00€.

Podrška će biti uvećana 10% za žene nosioce gazdinstva i 10% za mlađe od 40 godina.

Komponenta II

 • Podrška se može se ostvariti  za angažovanje stručnog lica/institucije za potrebe analize i senzorne ocjene proizvoda sa Oznakom porijekla (Pljevaljski sir) u cilju sertifikacije proizvoda.
 • Korisnici podrške iz ove Komponente  mogu biti NVO”PLJEVALJSKI SIR” ili pojedinačni članovi navedenog Udruženja

Za analizu i senzornu ocjenu proizvoda sa Oznakom porijekla (Pljevaljski sir) visina podrške iznosi 100%

      Potrebna dokumentacija za podršku  :

 • Zahtjev za podršku : (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine) 
 • Rješenje o registraciji za NVO
 • PIB za NVO
 • Ugovor o pružanju usluga /analize i ocjene sa  ovlašć.licem/ institucijom
 • Rješenje o gazdinstvu ako Zahtjev predaju pojedinačno članovi Udruženja navedenog

Udruženja.

 • Dokaz plaćanja usluga analize:fiskalni račun,uplatnica

Komponenta III

 • Podrška se može ostvariti za investicije u opremu i adaptaciju postojećih objekata koji služe za preradu,čuvanje i pakovanje proizvoda iz sektora mljekarstva ako aplikant posjeduje 3 uslovna grla registrovana u   Upravi za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove od kojih se mlijeko koristi za preradu.
 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse
 • Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV

Potrebna dokumentacija za dodjelu podrške:

 • Zahtjev za dodjelu podrške(obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)
 • Kopija Rješenja o registraciji poljoprivredng gazdinstva u MPŠV
 • Listing Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla
 • Predmjer  i predračun  planiraniranih radova
 • Skica ili crtež i fotozapis objekta sa rasporedom prostorija,koji prikazuje trenutno i postojeće stanje
 • Opis tehnološkog postupka
 • Dokaz plaćene robe/opreme, građevinskog materijala i dr: fiskalni račun sa otpremnicom  ili ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,ovjerena faktura ili ovjeren bankovni izvod o prenosu sredstava
 • U slučaju uvoza robe/opreme potrebna je jedinstvena carinska isprava ,dokaz o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG/uplatnica i ovjeren swift banke.
 • Kopija lične karte
 • Kopija žiro računa

Za investicije u opremu i adaptaciju postojećih objekata koji služe za preradu,čuvanje i pakovanje proizvoda iz sektora mljekarstva podrška iznosi do 50% ,a ne više od 1.000.00€. Minimalno prihvatljivi iznos investicije je 500,00€.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon  administrativne  i terenske kontrole.

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE “MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I ZADOVOLJAVANJE STANDARDA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

Z A H T J E V ZA DODJELU PODRŠKE U OKVIRU MJERE “MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I ZADOVOLJAVANJE STANDARDA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI“ ZA2024. GODINU – ZA INVESTICIJE U NABAVKU OPREME I ADAPTACIJU OBJEKATA ZA PRERADU I ANALIZU PROIZVODA