JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE EVALUATORE PROJEKTNIH PREDLOGA

Pojašnjenje projekta

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu koji se realizuje u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, kroz grant šemu »Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama Crne Gore«, u skladu sa Ugovorom broj CFCU/MNE/184, Opština Pljevlja, u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid.

Ciljevi

Projekat ima za cilj unapređenje zapošljivosti i podršku registrovanim i aktivnim poslodavcima u Pljevljima i drugim manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori za otvaranje novih radnih mjesta i obezbjeđivanje obuka na radnom mjestu.

Cilj ovog otvorenog poziva je da se:

Identifikuju evaluatori  koji će biti kontaktirani kroz dalji proces nabavke.

Prihvatljivi aplikanti:

  • Završena visoka stručna sprema
  • Iskustvo u evaluaciji projekta
  • Iskustvo u implementaciji projekata
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Poznavanje rada na računarau
  • Prednost iskustvo u privrednom sektoru i vođenju malih i srednjih preduzeća

Svi prihvatljivi aplikanti su pozvani da pošalju pismo interesovanja, navodeći:

  • kontakt detalje,
  • radno iskustvo na evaluaciji i implementaciji projekta
  • radno iskustvo u  privrednom sektoru i vođenju malih i srednjih preduzeća
  • motive za učešće u Projektu

Pismo interesovanja treba poslati na sledeću mejl adresu: razvoj.preduzeca@pljevlja.co.me, sa napomenom: Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu-javni poziv za nezavisne evaluatore projektnih predloga”.

Evaluatorima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva biće poslat poziv za dostavljanje zvanične ponude.

Krajnji rok za apliciranje

Ovaj je poziv otvoren je do 26.04.2022. godine do 12:00 h (UTC+2). Prijava primljena nakon isteka roka biće odbijena.

„Ovaj dokument je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Opštine Pljevlja i ne odražava nužno stavove Evropske unije.”