JAVNI POZIV Za raspodjelu jednokratne finansijske podrške dijelu privrednika kojima je zabranjen rad naredbama Ministarstva zdravlja Crne Gore, usled proglašene epidemije virusa Covid 19.

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja, na osnovu Odluke o prihvatanju mjera opštine Pljevlja u cilju umanjivanja negativnih ekonomskih posljedica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19 („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br 20/2020) i tačkom 15 mjera koje su sastavni dio ove Odluke, upućuje :

JAVNI POZIV
Za raspodjelu jednokratne finansijske podrške dijelu privrednika kojima je zabranjen rad naredbama Ministarstva zdravlja Crne Gore, usled proglašene epidemije virusa Covid 19.

Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju:

  • privredni subjekti koji su registrovani kao preduzetnici iz oblasti zanatstva (frizeri, kozmetičari, krojači, obućari, zlatari i dr); taksi prevoza i drugih djelatnosti, koji su se 01.03.2020. godine vodili na evidenciji Poreske upraveCrne Gore.
  • privredna društva (DOO, OD i dr.) koja su registrovana za obavljanje taksi prevoza i zanatskih djelatnosti (frizeri, kozmetičari, krojači, zlatari i dr.), koji su se 01.03.2020. godine vodili na evidenciji Poreske uprave Crne Gore i u Registru zanatskih djelatnosti Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja kao aktivni.

Zbog ograničenih sredstava iz ove mjere se izuzimaju registrovani preduzetnici iz oblasti ugostiteljstva i trgovine.

Način i kriterijumi raspodjele sredstava za jednokratnu finansijsku podršku:

  • za privredne subjekte koji zapošljavaju 2-5 radnika  iznos je 200 eura;
  • za privredne subjekte koji zapošljavaju 5-10 radnika  iznos je 300 eura;
  • za privredne subjekte koji zapošljavaju 10-15 radnika  iznos je 400 eura;
  • za privredne subjekte koji zapošljavaju 15-20 radnika  iznos je 500 eura
  • za privredne subjekte koji zapošljavaju preko 20 radnika iznos je 600 eura
  • privrednim subjektima koji zapošljavaju po 1 (jednog) radnika odobriće se podjednak iznos do isteka planiranih sredstava.

Sekretarijat za privredu opštine Pljevlja će službenim putem pribaviti od strane naležnih organa Crne Gore, spisak i druge podatke o privrednim subjektima koji imaju pravo na ovu vrstu jednokratne finansijske podrške.

Privrednici (preduzetnici i privredna društva) zainteresovani za ovu vrstu finansijske podrške podnose ovjerenu Prijavu Sekretarijatu za privredu opštine Pljevlja:  preko šaltera Građanskog biroa opštine Pljevlja; putem pošte na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za privredu, ulica Kralja Petra I br.48 , 84 210 Pljevlja, sa naznakom PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPODJELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE PODRŠKE, ili slanjem na e.mail marica.lekovic@pljevlja.co.me (prijava treba biti potpisana i sa pečatom firme – skenirana).

  • Uz Prijavu prilaže se i potvrda ili instrukcija za plaćanje izdata od strane banke u kojoj podnosioc Prijave ima otvoren tekući račun (potvrda banke o žiro računu).

Obrazac Prijave je sastavni dio ovog Javnog poziva, a može se preuzeti sa sajta opštine www.pljevlja.me ili na šalteru u Građanskom birou opštine Pljevlja.

Ovaj Javni poziv biće objavljen na zvaničnom web sajtu opštine Pljevlja,  oglasnoj tabli Opštine Pljevlja i Sekretarijata za privredu, u programu Lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja kao i u Pljevaljskim novinama.

Rok za podnošenje Prijava je do 10.08.2020. godine (ponedeljak).

Sve bliže informacije mogu se dobiti na telefon Službe za preduzetništvo i turizam Sekretarijata za privredu opštine Pljevlja 069 301 543 u vremenu od 8,30 do 14,30 časova svakog radnog dana.

Budimir Bajčetić
S E K R E T A R

JAVNI POZIV – Za raspodjelu jednokratne finansijske podrške dijelu privrednika kojima je zabranjen rad naredbama Ministarstva zdravlja Crne Gore, usled proglašene epidemije virusa Covid 19. možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.