JAVNI POZIV za upis u evidenciju sportskih organizacija za 2020. godinu

Na osnovu člana 29.stav 1 tačka 1 Odluke o finansiranju sporta (“Sl.list CG-opštinski propsi”, 08/19), i člana 30. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstava i kontroli nad realizacijom programa sportskih organizacija br.681-514/2019-1 od 27.09.2019 Opština Pljevlja– Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS U EVIDENCIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2020.GODINU

1-Pozivaju se  sportske organizacije:(sportski klub, sportsko rekreativno društvo, sportska organizacija osoba sa invaliditetom-klub ili društvo, školsko sportsko društvo)koje su registrovani na teritoriji opštine Pljevlja da dostave sljedeća dokumenta i podatke:

  • Rješenje o registraciji iz Ministrstva  sporta i mladih  Crne Gore(“Sl.list CG”br.44/18)
  • Statut sportske organizacije
  • Akt o osnivanju
  • Rješenje o razvrstavanju MONSTAT
  • Plan i program rada sportske organizacije za 2020. godinu (finansijski i narativni)

II-Uz gore navedena dokumenta potrebno je popuniti i prijavni obrazac za 2020. godinu, koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, na web sajtu opštine Pljevlja ili u kancelariji br.2 Skupštine opštine Pljevlja.

III-Javni poziv za upis u evidenciju sportskih organizacija za 2020. godinu otvoren je od 15.01.2020-15.02.2020.godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 069-300-639, ili u kancelariji br.2 Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja u periodu od 08.00h-15.00h (bivša zgrada SDK)  

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

SEKRETARKA,
Emina Salihović