JU „Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom“ razvio posebnu ICT Platformu za rad tokom trajanja pandemije korona virusa

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom opštine Pljevlja nastavio je da svakodnevno bude sa svojim korisnicima kreiranjem posebne ICT Platforme, čiji je cilj usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite.

Razvoj platforme je finansiran od strane IPA projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“

Projekat je fokusiran na obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom kroz jačanje međusektorske saradnje, obezbjeđivanje prostornih uslova, razvoj ljudskih kapaciteta dobijanjem licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i i savjetodavno terapisjkih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. 

„Platforma ima dva dijela. Jedan je za on line komunikaciju sa psihologom i drugim stručnim radnicima koji pružaju podršku roditeljima, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom a drugi dio platforme služi za razmjenu materijala između stručnih radnika, roditelja i korisnika“-istakla je direktorica Centra Svetlana Dujović za RTCG.

Platfroma trenutno ima 240 korisnika iz svih dnevnih centara u Crnoj Gori kao i iz šest udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju.

Platforma je jako značajna zato što u ovom periodu pandemije korona virusa djeca sa smetnjama u razvoju su izgubila rutinu koju su imala, nalaze se u kućama i potrebna im je podrška da prebrode ovo teško vrijeme tako da svi stručni radnici i saradnici se trude da kreiraju materijale koje mogu dostaviti kućama tako da bi roditelji mogli da im pruže podršku“- saopšteno je iz Centra.

Fizičko zatvaranje objekta ipak nije zaustavilo rad i aktivnosti korisnika pod nadzorom stručnih lica. Druženje je svakodnevno, a tu je i neizostavna psihosocijalna podrška.
Sve ovo omogućeno je puštanjem u rad ICT Platforme, koju su kreirali i u funkciju stavili Centar za dnevni boravak Pljevlja i nevladino udruženje Zračak nade. Platforma je dostupna svim zainteresovanim korisnicima, a moguće joj je pristupiti preko linkova na web stranicama www.dnevnicentarpv.me i www.servisipodrskezasve.net .