Kamenu vodenicu u gradskom parku Manastir svete Trojice prodao 1973. godine

Poplava političkih i medijskih manipulacija sa vjerskim pravima građana, nije zaobišla ni raspravu o tačkama dnevnog reda koje je Opština Pljevlja kao predlagač uputila lokalnom parlamentu na razmatranje, na sjednici održanoj 4. i5. juna 2020. godine.

Značajne teme za funkcionisanje lokalne uprave u Pljevljima i unapređenje kvaliteta pružanja usluga, bile su u drugom planu “zahvaljujući” opozicionim odbornicima, koji su iz gore pomenutih razloga pokušali da zloupotrijebe i raspravu o Odluci o prodaji nepokretnosti motela “Vodice” sa pripadajućim zemljištem i zgradom stare vodenice. Uprkos decidnim podacima Uprave za nekretnine o stvarnom vlasništvu nad pomenutim objektima u koje su i sami imali uvid, na perfidan i lukav način su pokušali da stave teret lokalnoj upravi tzv. oduzimanje crkvene imovine i time pokušali da obmanu javnost Pljevalja i Crne Gore.

Zarad javnosti i objektivne informisanosti, dužni smo još jednom predočiti ISTINU:

Stara vodenica smještena u gradskom parku, do davne 1973. godine, pripadala je manastiru “Sveta Trojica”, kada su je, ovlašćeni predstavnici, iz sebi poznatih razloga prodali tadašnjem ŠIK “Velimir Jakić” za 80.000,00 dinara (tadašnja njemačka marka je vredjela oko 5 SFRJ dinara), za šta postoji kupoprodajni ugovor, ovjeren u Opštinskom sudu opštine Pljevlja, koji i dostavljamo građanima na uvid.

Nakon toga, vodenica je 1998. godine za 44.000,00 dinara prodata JP “Rudnik uglja” Pljevlja, zajedno sa motelom Vodice i ostalom pripadajućom infrastrukturom, u čijem je vlasništvu bila do 2009. godine. Te godine,“Rudnik uglja” AD Pljevlja je prenio pravo raspolaganja svojine nad motelom “Vodice” i ostalom infrastrukturom u okviru koje je i stara kamena vodenica – na Vladu Crne Gore, odnosno Ministarstvo finansija, koja je postala stoprocentni vlasnik pomenutih objekata.

Motel “Vodice” i vodenica su 2011. godine upisom prava raspolaganja od strane Vlade Crne Gore prenešene Opštini Pljevlja, u čijem se vlasništvu nalaze i danas.

Visokim stepenom odgovornosti, posvećenošću interesima svog naroda da poslovima pažljivo i savjesno pristupa, lokalna vlast opštine Pljevlja, po drugi put je formirana 2018. godine kada je dobila ubjedljivo povjerenje građana, da u narednom četvorogodišnjem periodu zastupa svakog Pljevljaka.

U dosadašnjem radu, niti jedna Odluka koja je predložena lokalnom parlamentu na razmatranje i usvajanje nije bila na štetu bilo kojeg građanina već je isključivo bila zasnovana na Statutu opštine Pljevlja, ostalim pravnim propisima Opštine i pozitivnim zakonskim aktima države Crne Gore.

Svaka odluka, pa i Odluka o prodaji motela Vodice sa dijelom stare vodenice zasnovana je isključivo na principima zakonitosti, transparentnosti i ostvarenja javnog interesa, a kroz obrazloženje Odluke, moglo se čuti da se predlagač vodio neophodnošću racionalizacije javnih finansija i ekonomskom opravdanošću funkcionisanja objekta u budućem periodu. Kao odgovorna lokalna uprava ćemo naročito prilikom eventualne prodaje Motela „Vodice“ ili kamene vodenice, posebnu pažnju posvetiti svim aspektima koju mogu uticati na kvalitet prodaje i izbora eventulanog kupca, imajući u vidu značaj za Pljevlja i Pljevljake ovog simbola grada.

Još jednom naglašavamo, stara kamena vodenica vlasništvo je Opštine Pljevlja, a o razlozima za podstrekivanje tvrdnji opozicionih odbornika da pripada Manastiru svete Trojice, sudiće sami građani. Lokalna vlast u Pljevljima će svoj rad i u budućem periodu zasnivati na donošenju kvalitetnih odluka za dobrobit cjelokupne zajednice, a svaku potrebu da se, preko njenih leđa, neistinama i šarlatanstvom dođe do okorišćavanja nekolicine, branićemo činjenicama, u akademskom maniru, kako nam i priliči.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja