Kovačević: Lokalna samouprava biće pouzdan partner državnim organima na aktivnostima u suzbijanju nasilnog ekstremizma, finansiranja terorizma i pranja novca

Lokalna samouprava u Pljevljima uredno sarađuje i sarađivaće sa svim državnim organima u Crnoj Gori, kako bi izazove na temu svih vidova ekstremizma zajednički prevazilazili na kordiniran način, poručio je predsjednik Opštine Pljevlja Rajko Kovačević nakon sastanka koji je održao sa Radom Miloševićem, koordinatorom Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ektremizma, pranja novca i finansiranja terorizma i Goranom Delićem, predstavnikom NVO „Centar za demokratsku tranziciju“.

Na inicijalnom sastanku održanom u okviru ciklusa posjeta crnogorskim opštinama dogovorene su dalje aktivnosti za intenzivnije uključivanje Opštine Pljevlja u rad Nacionalnog operativnog tima i uspostavljene su kontakt tačke, sve u cilju unapređenja dalje komunikacije.

Predsjednik Kovačević informisao je sagovornike da je situacija u Pljevljima stabilna, ali da su, na žalost „Pljevlja sredina u kojoj su se manifestovale aktivnosti po pitanju nacionalnih i vjerskih netrpeljivosti. Na tom planu smo postigli značajne iskorake, i po mom saznanju u Pljevljima ne postoje tenzije te vrste, čemu je značajno doprinijela smjena prethodne vlade, koja, nažalost nije bila od ruke u prevazilaženju izazova“.

„Moram naglasiti da Pljevlja imaju dugu tradiciju suživota. U biću svakog građanina Pljevalja, bez obzira na vjersko i nacionalno opredjeljeljenje prisutna je tolerantnost prema različitom, što je i sačuvalo ovu sredinu. Mi smo tu da pomognemo i stvaramo ambijent kako bi imali što manje izazova, ali ta tolerantnost je duboko utemeljena u biću svakog građanina Pljevalja“, kazao je Kovačević.

Kako je istakao Rade Milošević, koordinator Nacionalnog tima koji ispred operativnog  tima Vlade Crne Gore sprovodi strategije na preventinom djelovanju ali i u slučajevima incidenata ili pojava, tema nasilnog ekstremizma opterećuje cijeli svijet, a poseban izazov predstavlja suzbijanje ekstremizma prisutnog na društvenim mrežama.

„Na tom polju potrebna je saradnja svih aktera društva što očekujem i od Opštine Pljevlja. Naš zadatak je da radimo na edukaciji stanovništva“, kazao je Milošević.

Goran Delić, predstavnik Centra za demokratsku tranziciju kazao je da su inicijative sa mikronivoa bitne kako bi se napravio štit od plamena koji mogu napraviti ektremizmi, radikalizmi i nacionalizmi u svim sredinama.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja