Kovačević predložio probijanje novog puta ka selu Crljenice: građani ne smiju trpjeti što projekat novog graničnog prelaza nije uzeo njihove interese u obzir

Predsjednik Opštine Rajko Kovačević predložio je danas da se hitno utvrdi optimalna trasa i da se probije novi put do sela Crljenice kako mještani tog sela ne bi zbog gradnje novog graničnog prelaza sa Republikom Srbijom, koji bi trebalo da bude otvoren uskoro, morali da prilikom putovanja ka Pljevljima i drugim mjestima u Crnoj Gori prelaze državnu granicu.

Na sastanku koji je održao u svom kabinetu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu sa načelnikom Odjeljenja za upravljanje objektima i graničnim prelazima Mersadom Mujevićem, Mjesne zajednice Crljenice na čelu sa Darkom Gačevićem i pomoćnicom komandira za granične provjere u Graničnoj policiji Biljanom Potpara predsjednik Opštine predložio da se nakon utvrđivanja optimalne trase proboja novog puta postigne puna saglasnost svih zainteresovanih iz MZ Crljenice sa trasom puta, te da se na kraju svega dobije potvrda organa Granične policije posmatrano sa aspekta bezbjednosti.

Učesnici sastanka su se saglasili sa predlogom.

Dogovoreno je da se učesnici današnjeg sastanka uskoro susretnu sa mještanima Crljenica kako bi im prezentirali ovaj predlog, vođeni prije svega interesom brzog prevazilaženja problema.

Predsjednik Opštine Rajko Kovačević je ocijenio da je projekat izgradnje graničnog prelaza nedostatan jer, kako je naglasio „nije uvažio sve aspekte izgradnje jednog tako važnog objekta, između ostalog i saobraćajnu komunikaciju mještana MZ Crljenica sa Pljevljima“.

Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova su na sastanku infornisali da postojeći projekat gradnje novog graničnog prelaza sada nije moguće mijenjati. Stoga je predsjednik Opštine odlučio da interveniše lokalna samouprava u skladu sa svojim mogućnostima kako bi problem mještana Crljenica bio riješen budući da bi pokretanje procedura preko nadležnih ministarstava tražilo mnogo više vremena i pri tome nije sigurno kako bi inicijativa bila okončana.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja