Листа пројеката којима недостаје документација и који су дисквалификовани из даљег процеса оцјењивања у оквиру RELOAD конкурса у кластеру „Тара“

Након истека рока за пријаву на Други ReLOaD Конкурс у Кластеру „Тара“ (Општина Колашин, Општина Пљевља и Општина Мојковац) и административне провјере извршене од стране ReLOaD Комисије, која се састала 5. јуна 2023. године, састављена је листа организација и пројеката којима недостаје дио пројектне документације или нису усаглашени са основним ReLOaD принципима и правилима и по мишљењу Комисије тиме неће ући у даље разматрање за додјелу средстава, како је то појашњено у Смјерницама за апликанте (странице 10, 11 и 12 – за НВО и странице 9, 10 и 11 – за тек основане НВО и НВО које се баве питањима младих). 

Листа пројеката којима недостаје документација и који су дисквалификовани из даљег процеса оцјењивања у оквиру RELOAD конкурса у кластеру „Тара“