Lokalna uprava neće bježati od rješavanja problema u svim komunalnim preduzećama i ostavljati ih nekom drugom u amanet

U četvrtak, 5 decembra 2019.godine održana je redovna sjednica Skupštine opštine Pljevlja sa četiri tačke dnevnog reda. Prva tačka se odnosila na razmatranje aktuelne situacije u komunalnim preduzećima D.O.O “Grijanje”, D.O.O “Komunalne usluge” kao i o Agenciji za stambeno-poslovni fond opštine Pljevlja, koja je izazvala i najviše pažnje odbornika.

Pored ove tačke raspravljalo se o predlogu Odluke o porezu na nepokretnosti , predlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja i predlogu Rješenja o odbijanju zahtjeva Džarić Milana za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu radi komplatiranja urbanističke cjeline.

U okviru prve tačke dnevnog reda, sjednici su prisustvovali i sindikalni povjerenici Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore Miladin Sekulić i Ratko Pejović, koji su u svom obraćanju ukazali na probleme u radu navedenih preduzeća i od lokalnih vlasti tražili hitno rješavanje. Takođe smatraju da je jasno da je zbog veoma loše starosne strukture potrebno zaposliti stručne mlade ljude potrebnih kvalifikacija koji bi mogli raditi na poslovima toplifikacije grada i drugim poslovima koji donose profit.Potrebno je takođe u svim Komunalnim preduzećima izvršiti sistematizaciju radnih mjesta,ograničiti broj administrativnih radnika na razumnu mjeru u odnosu na radnike koji rade direktno u proizvodnji, pojačati disciplinu na poslu i odgovornost svih struktura u proizvodnom lancu kao i poštovanje svih odredbi Kolektivnog ugovora i Zakona o radu.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović je kazao da lokalna vlast neće bježati od rješavanja problema u svim komunalnim preduzećama i ostavljati ih nekom drugom u amanet. On je istakao da je tokom izborne 2014. godine broj zaposlenih u opštinskim preduzećima sa 419 porastao na 492 odnosno 20 odsto.

U Agenciji za stambeno poslovni fond radi 20 radnika, a ukupni prihodi projektovani do kraja godine su oko 100.000 eura i značajno su manji od prethodnih godina.

„Učešće bruto zarada u prihodima preduzeća je ove godine 191 odsto. U prethodnim godinama je bilo između 80 i 85 odsto. Od ukupno 57 poslovnih prostora koji su dati na upravljanje ovom preduzeću izdata su 22 dok je od 79 garaža izdato 67. Prihod od izdavanja opštinske imovine je osam do deset hiljada eura mjesečno. Preduzeće nije više u stanju da zbog strukture radne snage i finansijskog stanja obavlja poslove za Opštinu na sanacijama fasada i krovova u planiranom iznosu od 100.000 eura“, rekao je Golubović.

On je istakao i da se mora vratiti dug od oko 355.000 eura građanima koje je Agencija neovlašćeno potrošila u prethodnih deset godina sa računa građana za održavanje stambenih zgrada.

U Komunalnim uslugama radi 55 radnika, a ukupni prihodi projektovani do kraja godine su 250.000 i značajno su manji od prethodne godine kada su bili 370 i 400.000 eura.

Učešće bruto zarada u prihodima preduzeća su 200 odsto, a u prethodnim godinama pretežno 80 odsto.

Komunalne usluge ukupno duguju 1,8 miliona eura.

„Zadnjih šest mjeseci pokušavamo da ojačamo preduzeće. Zaključili smo da pogrebne usluge i azil mogu funkcionisati. Ideja je da obezbijedimo sredstva za sporazumni raskid radnog odnosa, ali ne planiramo da iz preduzeća ode deset zaposlenih koji su se prijavili i koji stvaraju prihod preduzeću“, rekao je Golubović.

Što se tiče Grijanja predsjednik Golubović je kazao da je napornim radom ovo preduzeće ozdravilo i da se može reći da ono danas funkcioniše na nesmetan način.

On je istakao da je povećana ukupna površina koja se zagrijava iz gradske kotlarnice i da je smanjena potrošnja uglja i gubici na mreži.

Po njegovim riječima u narednih nekoliko godina “Grijanje” će biti preduzeće koje će biti ponos grada.

Na kraju rasprave usvojeni su Zaključci koje su predložili odbornici Koalicije DPS, SD, BS o načinu za izlazak iz krize :

  1. Zadužuje se Služba unutrašnje revizije opštine Pljevlja da izvrši finansijsku analizu stanja u D.O.O “Komunalne usluge”, D.O.O “Grijanje”i D.O.O.”Agencija za stambeno komunalni fond Pljevlja”u roku od 30 dana od dana održavanja 16 sjednice Skupštine opštine Pljevlja.
  2. Zadužuje se resorni Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode da izvrši analizu poslovanja u D.O.O “Komunalne usluge”, D.O.O “Grijanje”i D.O.O.”Agencija za stambeno komunalni fond Pljevlja” i da mišljenje o optimalnoj organizaciji navedenih preduzeća u obavljanju navedenih poslova u skladu sa važećim zakonskom i podzakonskim aktima.
  3. Zadužuje se Predsjednik opštine da na osnovu finansijskih izvještaja unutrašnje revizije i izvještaja resornog sekretarijata predloži mjere za prevazilađenje višegodišnjih finansijskih,kadrovskih i tehničkih problema u navedenim preduzećima u roku od 30 dana od dana dostavljanja finansijskog izvještaja i mišljenja nadležnog sekretarijata, vodeći računa o ostvarivanju javnog interesa u smislu obavljanja poslova i trošenja javnih sredstava.

Kabinet predsjednika