Kontakt

SEKRETAR SEKRETARIJATA

Mr Zoran Čolović

E-mail: zoran.colovic@pljevlja.co.me