Prava koja se mogu ostvariti u sekretarijatu

Zahtjev za skupljanje komunalnog otpada možete preuzeti ovde.

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom možete preuzeti ovde.