Права која се могу остварити у секретаријату

Захтјев за скупљање комуналног отпада можете преузети овде.

Захтјев за издавање знака приступачности којим се обиљежавају возила лица са инвалидитетом можете преузети овде.