Слободан приступ информацијама

Водич за приступ информацијама у посједу Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобраћај и воде

Програм рада Секретаријата за комунално-стамбене послове, саобра’ај и воде Општине Пљевља

Списак државних службеника и намјештеника

Списак зарада јавних функционера у Секретаријату

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЈЕДНИКАОПШТИНЕ ПЉЕВЉА И РАДУ ОРГАНА УПРАВЕ И СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Рјешења СПИ

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – Д.О.О. Житопродукт Пљевља

Рјешење – НВО „МАНС“

Рјешење – НВУ Удружење младих „Алтернатива“

Рјешење – НВУ Удружење младих „Алтернатива“

Рјешење – МАНС

Рјешење – Илда Катана

Рјешење – МАНС

Рјешење – Јеловац Станица

Д.О.О. „Житопродукт“ Пљевља

Д.О.О. „Житопродукт“ Пљевља

Д.О.О. „Житопродукт“ Пљевља

Рјешење НВО „МАНС“