Материјал за 5. Сједницу Скупштине општине Пљевља

Извјештаја са 2. Сједнице Одбора за избор и именовања

Одговори на Одборничка питања

Позив за 2. Сједницу Одбора за Статут и Прописе

Предлог допуне Дневног реда

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Центар за спорт и рекреацију“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Чистоћа“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Гријање“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Комуналне услуге“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Локални путеви“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Одбора директора ДОО „Водовод“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Савјета ЈУ Центар за културу Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Савјета ЈУ Народна библиоетка „Стеван Смарџић“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Савјета ЈУ Умјетничка галерија „Витомир Србљановић“ Пљевља

Предлог Рјешења о именовању чланова Савјета ЈУ Завичајни музеј Пљевља