Материјали за X Сједницу СО Пљевља

Позиви за радна тијела

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Локални путеви“ Пљевља

Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Локални путеви“ Пљевља о продаји половних моторних возила и машина

Одлука о додјели награде „Драгана Лонцовић“

Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Пљевља

Предлог Одлуке о измјени Одлуке о Буџету општине Пљевља за 2023. годину

Предлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе прикључења локалног пута на магистрални пут Пљевља – Пријепоље

Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању члана Одбора за финансије, економију и развој

Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању члана Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу

Предлог Одлуке о разрјешењу и именовању чланова Савјета за заштиту животне средине

Предлог Одлуке о усвајању стратегије за смањење ризика од катастрофа са Акционим планом за спровођење стратегије за период 2023 – 2026. године

Предлог Рјешења о именовању члана Савјета ЈУ Народна библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља