Materijali za XXII sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Izvještaj komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda za period od 1.1. – 31.12.2020. godine

Izvještaj sa sedamnaeste sjednice održane 22.03.2021. godine

Mišljenje Predsjednika Opštine Pljevlja po tačkama dnevnog reda za XXII sjednicu SO

Dnevni red za XV sjednicu Odbora za društvene djelatnosti

Dnevni red za XVI sjednicu Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj

Dnevni red za XVII sjednicu Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

Dnevni red za IX sjednicu Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Milana Lekića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Miroslava Anđelića

Odluka o stavljanju van snage Odluke o amblemu opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika opštine o privremenom finansiranju Opštine Pljevlja u periodu 01.01.-31.03.2021. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije ekonomiju i razvoj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja

Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za statut i propise

Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Pljevlja u periodu 01.01. – 31.03.2021. godine

Odluka o upotrebi simbola Opštine Pljevlja

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2021

Odluka o izboru Peruničić Veselina za izvršnog direktora DOO „Centar za sport i rekreaciju“

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO „Vodovod“ Pljevlja

Odgovor na odbiorničko pitanje odbiornika Danka Šarančića

Odgovor na odborničko pitanje odbornice Dragane Vraneš

Odgovor na odborničko pitanje odbornice Maje Rondović

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Marka Tošića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Milana Lekića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Milana Lekića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Milovana Gogića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Vladislava Bojovića

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Vladislava Bojovića

Potvrda Odluke o privremenom finansiranju opštine Pljevlja u periodu od 01.01.-31.03.2021.

Program rada i finansijski plan Turištičke organizacije za 2021. godinu

Program uređenja prostora za 2021. godinu

Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Grijanje“ Pljevlja

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO „Vodovod“ Pljevlja

Dnevni red VIII sjednicae Savjeta za zaštitu životne sredine

Dnevni red XXVIII sjednice Odbora za Statut i propise

Dnevni red XI sjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost

Zapisnik sa 19. sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Zapisnik sa 20. sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja 2019/20